U bent hier

Blauwwier (cyanobacterie)

Cyanobacteriën zijn beter bekend onder de naam blauwalgen of blauwwieren. Het zijn micro-organismen die op natuurlijke wijze aanwezig zijn in alle vijvers van het Brussels Gewest.

Risico’s

Hun aanwezigheid vormt een probleem als ze in grote hoeveelheden aanwezig zijn. De natuurlijke verspreiding heet ook ‘bloom’ (waterbloesem) en is herkenbaar aan de aanwezigheid van een groenblauwe film op het wateroppervlak.
De concentraties van cyanobacteriën worden dan zo groot dat zij reukhinder veroorzaken en een bedreiging vormen voor de biodiversiteit en de volksgezondheid. De giftige bestanddelen, meestal neurotoxines, die bepaalde soorten afscheiden, kunnen leiden tot ernstige vergiftigingsverschijnselen bij de mens en de dood van bepaalde dieren (vogels, vissen, honden, enz.) Er zijn geen genezende maatregelen.

Preventie

De groei van cyanobacteriën wordt bevorderd door milieuveranderingen (hittegolf, droogte, troebel water…) en door de eutrofiëring van de vijvers. De verrijking daarvan vindt zijn oorzaak in het voeden van watervogels met brood. Dat is precies de reden waarom u hen geen voeding mag toegooien.
Bij een hittegolf moet de bevolking elk contact van de huid met het water van de vijvers vermijden, én inademing van de dampen of inslikken van water vermijden. Het is ook aangewezen om niet te vissen en geen watersport te beoefenen.

Acties van Leefmilieu Brussel

In het kader van het vijverbeheer doet Leefmilieu Brussel dagelijks aan preventie. Er zijn campagnes met affiches en andere informatie- en sensibiliseringscampagnes voor de bevolking. We nemen ook maatregelen om de algenbloesem efficiënt te beperken, zoals de aanplant van planten die op natuurlijke wijze groeien in vijvers met een goed evenwicht.
Bovendien houden we elke dag toezicht bij vijvers die een groot risico lopen. Bij een opstoot nemen medewerkers van Leefmilieu Brussel de dode dieren weg en voeren ze saneringswerken uit waar nodig.

Datum van de update: 18/03/2019