U bent hier

Toezicht op de waterkwaliteit

VIVAQUA dient de kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie zeker te stellen; dat gebeurt onder meer aan de hand van controleprogramma's die door Leefmilieu Brussel zijn goedgekeurd. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar de website van VIVAQUA.

Vaststellingen:

De bescherming van de winningsgebieden, de waterkwaliteit en het beleid om voorgoed komaf te maken met de loden leidingen in het openbaar net, zijn een voor een factoren die bijdragen tot de goede kwaliteit van het leidingwater in Brussel. Sinds 2002 stellen we vast dat het waterverbruik per inwoner daalt, terwijl de toegang tot water voor iedereen verzekerd blijft.

Datum van de update: 30/07/2021