U bent hier

Werking en impact van een overstort

Kernboodschappen

  • Een overstort is een noodzakelijk en nuttig kunstwerk dat deel uitmaakt van elk rioleringsnetwerk. Het heeft als doel de riolering bij regen te beschermen van overdrukken die haar stabiliteit in het gevaar zouden brengen met schade tot gevolg.
  • Omwille van de verstedelijking en verharding van gronden werken te overstorten in Brussel te vaak waardoor (weliswaar verdund) afvalwater in de Zenne terecht komt bij regenweer. Dit heeft een aanzienlijke impact op de waterkwaliteit van de Zenne gedurende de overstort gebeurtenis.
  • Oplossingen bestaan die gezamenlijk dienen geïmplementeerd te worden : overstorten aanpassen naar zogenaamde ‘verbeterde overstorten’, aanleggen van stormbekkens, regenwater beheren daar waar ze valt,.. Worden al deze maatregelen tegelijkertijd geïmplementeerd, dan zullen we de overstortgebeurtenissen drastisch kunnen doen verminderen.

Wat is dat een overstort?

Een overstort, dat is een ‘veiligheidsklep’ dat toelaat dat de riolering niet onder druk zou komen. Immers, anders zou de riolering bij elke regenbui schade ondervinden. Alle rioleringen zijn ermee uitgerust. Maar, ze mogen normaliter enkel bij uitzonderlijke regenevents, dus eerder bij uitzondering, in werking treden.

Hoe werkt het ?

Bij droog weer (linkerprent), vervoeren de Brusselse riolering enkel afvalwater naar de waterzuiveringsstations. Die afvalwaters worden gezuiverd, en het gezuiverde afvalwater (effluent genoemd) watert af naar de Zenne.

Bij regenweer (rechterprent), komt de regen, via de straatkolken  in de riolering terecht. Wanneer er te veel water is de riolering, boven een bepaalde drempel, vloeit het overtollige water via het overstort naar de rivier. 

Bij droog weer

Bij regenweer

Waarom is dit een probleem ?

Het water dat naar de rivier gaat is een mengeling van afvalwater met regenwater. Het zit vol pollutie, onder andere organisch materiaal dat voor haar afbraak opgelost zuurstof in de rivier gaat verbruiken. Zo gaat de opgeloste zuurstof plaats en gedurende een paar uur dalen tot soms onder de kritische grens van de 3 mg O2/l. Wanneer er minder dan 3 mg O2/L in de rivier aanwezig is, zullen vissen vluchten op zoek naar gunstigere oorden. Andere, minder mobiele dieren en planten kunnen niet anders dat wachten dat de omstandigheden in de rivier terug gunstig wordt.

Welke impact op de Zenne ?

Bij elke overstort gebeurtenis is de rivier – gedurende enkele uren – niet gunstig voor de planten en dieren. Vissen kunnen tijdelijk wegtrekken, maar de mindere mobiele dieren en planten ondergaan deze ‘stress’. Deze verontreiniging belemmert ernstig het verder ecologisch herstel van de Zenne rivier. Zo lang we er niet in slagen om de overstortevents te beperken tot maximaal 7 keer per jaar, zullen meer gevoelige planten- en dierensoorten zich niet vestigen in de Zenne rivier.

Welke oplossingen ?

Beheer regenwater daar waar ze valt opdat ze niet in de riolering zou terechtkomen ! Ontkoppel uw dakgoot door het regenwater op te vangen in een regenton, zorg voor doorlatende verhardingen rondom uw huis, infiltreer en buffer regenwater in uw tuin,… Alle druppeltjes samen maken een verschil!

Bron: Water slim gebruiken : 10 tips

Ook in de openbare ruimten zijn er veel mogelijkheden : aanleggen van groene ruimtes, infiltratievoorzieningen, open lucht bufferbekkens, etc.

U wilt meer weten …

Datum van de update: 30/07/2021