U bent hier

Wat gebeurt er met ons afvalwater?

De huishoudelijke of professionele menselijke activiteiten leiden tot de lozing van afvalwater. Het afvalwater wordt afgevoerd door een zeer dicht rioleringsnet vooraleer het terechtkomt in een van de twee zuiveringsstations van het Gewest.

De zuivering van water, een absolute regel

Vandaag is elke lozing van afvalwater onderworpen aan een milieuvergunning. Dit zorgde ook voor dat een eerste zuivering kon worden bereikt door het verminderen van de bedrijfslozingen. Het richtplan voor de sanering van het Zennebekken dat in 1980 werd goedgekeurd, heeft ook de bouw van twee zuiveringsstations in het noorden en het zuiden van het Gewest voorzien.

Hoe werken de zuiveringsstations?

Vooraleer het in de Zenne wordt geloosd, wordt het Brussels afvalwater naar een van de twee waterzuiveringsstations van het Gewest geleid. Maar hoe kan het afvalwater dat er terechtkomt vervolgens zonder ecologische schade worden geloosd?

Gewoonweg omdat het zuiveringsstation toelaat de vaste deeltjes die het water bevat, maar ook de organische verontreiniging en de nitraten en fosfaten te verwijderen. De combinatie van deze twee benaderingen maakt het mogelijk het verkregen afvalwater efficiënt te behandelen.

Concreet wordt het afvalwater eerst gezeefd om de grote afvalstoffen te verwijderen en gedecanteerd om vaste deeltjes te verwijderen. Vervolgens volgt een biologische behandeling (door de actie van micro-organismen die natuurlijk in het water aanwezig zijn) om er de organische verontreinigende stoffen (koolstof, stikstof, fosfor) aan te onttrekken, waardoor biologisch “slib” ontstaat.

Daarna wordt het water onttrokken aan het slib dat door deze verschillende behandelingen werd bekomen. Dit moet vervolgens worden verwijderd (vernietiging via oxydatie). Op het einde van het hele proces blijft er enkel nog een droge rest over die moet worden verwijderd of gevaloriseerd (bij de aanleg van wegen, voor aanaardingen,...).

Datum van de update: 30/07/2021