U bent hier

Water in Brussel

Water … een alledaags woord dat u vast en zeker doet denken aan de mogelijkheid om uw dorst te lessen, gewoon door het kraantje open te draaien. Nochtans is water veel meer dan dat. Water heeft veel en gevarieerde toepassingen, naargelang zijn oorsprong, bestemming en levenscyclus. Water is ook veeleisend, want het vergt infrastructuren die aangepast zijn aan zijn toestand als vloeistof.

Leidingwater

Water betekent eerst en vooral een distributienetwerk dat elk gezin en elk bedrijf bevoorraadt. Dat netwerk telt vele kilometers leidingen en loopt via een reeks reservoirs (17). Het zorgt ervoor dat u altijd beschikt over drinkbaar water van hoge kwaliteit.

Afvalwater

De activiteiten van de mens produceren huishoudelijk en industrieel afvalwater . Via een enorm netwerk van rioleringen en collectoren stroomt dat weg naar waterzuiveringstations in het zuiden en noorden van Brussel. Het afvalwater stroomt pas terug naar de natuur na een zuiveringsproces.

Regenwater

Regenwater is geschikt voor heel wat doeleinden zoals schoonmaken en besproeien. Het netwerk van trottoirkolken en stormbekkens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgt er niet alleen voor dat het teveel aan regenwater wegstroomt, maar ook dat het opnieuw beschikbaar is voor nuttig gebruik. Letterlijk een geschenk uit de hemel!

Oppervlaktewater

De Zenne en haar zijrivieren zoals de Woluwe, Geleytsbeek, Ukkelbeek en Molenbeek stromen door Brussel. Vroeger vormden ze de ruggengraat voor een uitgestrekt geheel van vochtige en overstromingszones. Het moerasrijke verleden van het Gewest is ook duidelijk in de aanwezigheid van veel vijvers die water krijgen van bronnen, beken en rivieren.

Het kanaal Charleroi-Brussel-Willebroek is niet alleen de enige grote wateroppervlakte in openlucht, maar ook de enige bevaarbare waterloop in het Gewest. Het loopt evenwijdig met de bedding van de Zenne en dient bij onweer als overloopbekken voor die rivier. Zo beperkt het elk overstromingsgevaar.

Ondergrondse waterlagen

In het Terkamerenbos en Zoniënwoud lopen ondergrondse waterlagen van uitstekende kwaliteit. In het verleden zorgden ze mee voor de welvaart van Brussel. Vandaag zijn deze waterlagen niet toereikend. De hoofdmoot van het Brusselse leidingwater komt nu van waterlagen en oppervlaktewater in Wallonië.

Datum van de update: 19/05/2015