U bent hier

De Facilitator Water (professionnels)

U werkt voor een architectenbureau, een wegenbouwbedrijf of een overheidsdienst, u bent bouwpromotor, ontwikkelaar of lid van een vereniging die tussenkomt in de ruimtelijke ordening en u vraagt zich af hoe u regenwaterbeheer kunt integreren in uw projecten. Dan kunt u terecht bij de Facilitator Water.

Wie is de Facilitator Water?

In zijn streven om de overgang naar een duurzaam gewest te vergemakkelijken heeft Leefmilieu Brussel een netwerk van experten samengesteld die ten dienste staan van bouwprofessionals in de eerste plaats, maar ook van professionals die actief zijn in de openbare ruimte (wegen, pleinen, parken…). Dat netwerk bestaat uit twee lijnen: een eerste, algemene, lijn en een tweede lijn, gespecialiseerd per thema. De Facilitator Water is zopas toegevoegd aan de tweede lijn en biedt u gratis bijstand voor alle ’onderwerpen die verband houden met regenwaterbeheer.

Wat zijn de opdrachten van de Facilitator Water?

Hij vervult meerdere opdrachten:

 • vakmensen die actief zijn op vlak van wegenbouw en de inrichting van de openbare ruimte adviseren door de stedenbouwkundige regelgeving, de schema's en plannen voor de inrichting, de voorschriften en de bestekken aandachtig te bestuderen;
 • ervaringen uitwisselen, contactpersonen delen en de weg wijzen naar de diensten en hulpmiddelen die tot uw beschikking staan.

Concreet stelt hij u het volgende voor:

 • gratis dienstverlening;
 • vakkennis in functie van uw project: hij kan in elke ontwikkelingsfase van uw project tussenkomen, vanaf het ontwerp (technische aanbevelingen, advies over een project…) tot aan de uitvoering (onafhankelijk standpunt om u te helpen de juiste beslissingen te nemen maar ook om zijn ervaring en best practices te delen);
 • adviezen voor alle types projecten, op schaal van een gebouw of de inrichting van de openbare ruimte;
 • begeleiding op maat per telefoon, per e-mail of ter plaatse.

De Facilitator Water vervult evenwel niet de rol van een studiebureau of een aannemer, want zij zijn als enigen bevoegd om te beslissen over de manier waarop de studies en de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Welke soorten technische onderwerpen ?

Technische, administratieve en economische aspecten die verband houden met het ontwerp, de dimensionering, de installatie en het beheer (onderhoud, verbetering) van de alternatieve waterbeheertechnieken:

 • groen- en retentiedaken - dichtheid van het gebouw, draagkracht;
 • opslagreservoirs - filters, pompen, dimensionering;
 • doorlaatbare oppervlakken - waterdoorlatende straatstenen, extensieve infiltratie;
 • buffering en beperkte debieten - debietbegrenzers, stormbekkens, opslag onder wegen;
 • alternatieve technieken in de open lucht en biologisch gediversifieerd - geulen, grachten, vochtige en droge bekkens, … fytozuivering, aangepaste planten, halofieten ;
 • individuele zuivering - microstations, lagooning, extensieve zuivering, verspreiding van de gezuiverde effluenten;
 • aanpassing van de bebouwing in overstromingsgebied - dichtheid van de kelders, drempels, hoger geplaatste gelijkvloerse verdiepingen, palen. 

Contact: Facilitator Water – Tel.: 0800 85 775 – facilitateur.eau@environnement.brussels

Datum van de update: 28/09/2020