U bent hier

Water en carwash

Water is de basisgrondstof van een carwash. Water efficiënt gebruiken, het verbruik ervan goed onder controle houden en het afvalwater weldoordacht afvoeren, dat zijn dan ook de belangrijkste uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt. Hoe kan u deze aanpakken? Ziehier enkele suggesties die eenvoudig kunnen worden toegepast.

Welk soort carwash baat u uit?

Afhankelijk van het type installatie vraagt het wassen van een auto meer of minder water. Tot welke categorie behoort uw wasinstallatie?

 

  • De self-service carwash: uw klanten wassen hun auto zelf met een hogedrukreiniger in een daarvoor uitgeruste ruimte.
  • Een ‘roll-over’-installatie: uw klanten rijden hun auto in uw wassalon binnen en de wasborstels reinigen de stilstaande wagen.
  • Een 'wasstraat': een tractiesysteem rolt uw auto door de verschillende stadia van een wasbeurt.

In een 'self-service carwash' produceert een wasbeurt 70 tot 80 liter afvalwater. Een ‘roll-over’-installatie verbruikt 100 tot 250 liter per auto en een 'wasstraat' 200 tot 650 liter. Het is dus overduidelijk: u moet ervoor zorgen dan u het waterverbruik binnen de perken houdt. Meer nog: zoek uit of u het water niet kunt hergebruiken.

Water hergebruiken

Het hergebruik van water berust op een zeer eenvoudig principe: het afvalwater wordt eerst opgevangen en daarna gezuiverd. Een verplichte voorbehandeling vormt het eerste stadium in dit proces. Zo verwijdert u olieën, vetten en stofdeeltjes.

Daarna stroomt het water door een regeneratie-eenheid waar het CZV (Chemisch ZuurstofVerbruik) en het BZV (Biologisch ZuurstofVerbruik) worden verlaagd, en de detergenten en de metalen uit het water worden verwijderd.

Daarna kan het water terug worden gepompt naar de carwashinstallatie of in de riolering of oppervlaktewater worden geloosd. In het laatste geval moet het behandelde water nog een zuiveringsproces doorlopen in een nazuiveringsinstallatie (coalescentiefilter). Het spreekt vanzelf dat u ook altijd de lozingsvoorwaarden en -normen voor afvalwater moet opvolgen die beschreven staan in uw uitbatingsvergunning.

Voor het herwinnen van water bestaan er twee formules:

  • Het hergebruik van het water is mogelijk bij weinig waardevolle toepassingen, zoals het reinigen van velgen en chassis. Het voordeel is dat het afvalwater slechts een beperkte voorbehandeling nodig heeft. Die kan gebeuren met een slibafscheider (statische verwijdering van afvalstoffen), met hydroclonen en centrifuges (dynamische verwijdering van afvalstoffen) en vet- en koolwaterstofafscheiders.

Hebt u een 'self-service carwash'? Dan is deze vorm van recuperatie niet de meest aangewezen oplossing. De reden? De kleine hoeveelheid water die u op deze manier kunt besparen, kan nooit de investering verantwoorden voor een dubbel toevoersysteem van water waarbij de klant kan kiezen tussen vers en hergebruikt water, naargelang het type van toepassing (van hoge of lage waarde).

  • Recyclage is een bijkomende stap in het regeneratieproces. Hij komt na de voorbehandeling en maakt hergebruik mogelijk voor hoogwaardige toepassingen, bijvoorbeeld … voor het reinigen van auto’s zelf. Deze stap blijkt lonend voor grote installaties van het type  'wasstraten'. Voor een 'self-service carwash' heeft de investering alleen zin als u een zuiveringsinstallatie voor afvalwater moet bouwen om te voldoen aan uw verplichtingen voor de lozing in oppervlaktewaters, of als u uw 'self-service carwash' uitbaat samen met andere installaties die al uitgerust zijn met een systeem van waterrecuperatie.

Wat doet u concreet?
Bereken de rendabiliteit. Prijsverhogingen van leidingwater, beperkingen ten gevolge van het ontginnen van grondwaterlagen en belastingen op de lozing van afvalwater – het kunnen allemaal goede redenen zijn om een installatie voor zuivering en recyclage van water te bouwen.

Natuurlijk kunt u gerecupereerd afvalwater ook gebruiken voor uw toiletten. Maar zo een circuit blijft toch een dure zaak. Wij raden dit alleen aan als u uw toevoercircuit volledig vernieuwt en als uw wasinstallatie grote hoeveelheden afvalwater produceert.

Goed om weten !
Indien u een 'self-service carwash' uitbaat, hebt u weinig greep op de kwaliteit van het afvalwater dat u moet behandelen. Ofwel omdat uw klanten hun eigen detergenten gebruiken, ofwel omdat zij andere soorten afval (olieën, koelvloeistoffen, enz.) lozen in uw installaties. Tracht dit soort problemen te voorkomen door uw klanten, via een duidelijke communicatie, te wijzen op het gevaar van dit soort ongecontroleerde lozingen. 

Demineralisering van water

Met de voorgestelde ingrepen kunt u het volume van uw waterverbruik drastisch beperken. Met als onmiddellijk resultaat: minder water kopen én lozen. Maar hoe maximaliseert u echt uw voordelen? Door nog verder te gaan en gedemineraliseerd leidingwater te gebruiken. Met een ionenwisselaar of een waterverzachter kunt u het kalkgehalte sterk verlagen. Dat betekent dat u dezelfde reinigingskwaliteit bereikt met minder detergent.

De ideale verhouding

Nog een belangrijk aandachtspunt: bereken tot op de milligram de hoeveelheid detergent die nodig is voor het beste resultaat. Overdreven zeepverbruik vormt een van de grootste fouten waaraan uitbaters van wasinstallaties zich bezondigen. Wilt u nog een stap verder gaan? Houd dan een nauwkeurige boekhouding bij van uw water- en energieverbruik. Bereken het energieverbruik en de optimale verhouding tussen de hoeveelheden water en detergent. Gebruik die cijfers om uw apparatuur optimaal af te stellen zodat u de auto’s perfect kan wassen en tegelijk uw kosten tot het strikte minimum kan beperken.

Datum van de update: 28/07/2021

Documenten: