U bent hier

Water en carrosserieactiviteiten (professionnels)

Voor uw carrosserieactiviteiten verbruikt u water als grondstof, maar u dient het ook te evacueren als afvalstof. Dat brengt drie vervuilingsrisico’s met zich: directe insijpeling van verontreinigde stoffen (polluenten) in de bodem, ongecontroleerde lozing van onbehandeld water in het rioleringsnetwerk, en ongecontroleerde insijpeling van vuil water bij de reiniging van atelier en materialen. Op termijn vormt dit type van vervuiling een gevaar voor de efficiënte werking van de riolering en voor de grondwaterlagen.

De goede aanpak

Hoe kunt u dat vermijden? Neem eerst een aantal vanzelfsprekende voorzorgsmaatregelen:

  1. Zorg ervoor dat de vloer van uw werkplaats waterdicht is. Een waterdichte betonlaag is de ideale oplossing. Over die techniek leest u meer in het onderdeel ‘vloerbedekking’ van de sector ‘carrosserie’.
  2. Laat uw gebruikte olieën, detergenten, verdunningsmiddelen, verf- en lakresten ophalen door een erkende ophaaldienst voor gevaarlijke afvalstoffen (sluikstorten in de riolering is verboden door het KB van 3 augustus 1976).
  3. Loos geen grote hoeveelheden onbehandeld afvalwater, maar gebruik een slibafscheider en/of een koolwaterstofafscheider.
  4. Raadpleeg de rubriek ‘water’ van deze website voor meer algemene adviezen over waterbehandeling.

Wat doet u concreet? Hieronder vindt u enkele maatregelen die u kan toepassen bij elke stap in uw behandelingsproces.

Bij het demonteren

Bepaalde motor- en radiatoronderdelen bevatten vloeistoffen die een verontreiniging kunnen veroorzaken. Bewaar ze tijdelijk in speciale containers. Indien u ze moet vervangen, laat u ze ophalen door een erkende ophaaldienst. Zo vermijdt u dat ze op de bodem lekken.

Tijdens belangrijke herstellingswerken

Er bestaat speciale apparatuur om kleine deuken uit te blutsen zonder de autolak te beschadigen. Dit maakt het mogelijk deze niet te moeten vervangen zodat u een vervuiling vermijdt bij de reiniging van uw spuitpistolen.

Ontvetting en verstuiving

U kunt uitstekend ontvetten zonder chloorkoolwaterstof te gebruiken. Vaak volstaan producten op basis van water en zeep ruimschoots. Waak er altijd over dat u uw afval en vettige poetsdoeken laat ophalen door een erkende ophaaldienst of dat u ze laat wassen door een gespecialiseerd bedrijf.

Gebruikt u een Rotocleaner? Met dat apparaat kunt u motoronderdelen reinigen met een liefst ecologisch verantwoord detergent dat u gemiddeld maar om de twee tot vier weken moet vervangen. Enkele tips om de doeltreffendheid van dit toestel nog te vergroten:

  • Een voorwas van onderdelen met een eenvoudige poetsdoek doet wonderen: zo behoudt het detergent langer zijn kwaliteit en vermijdt u te snelle vervanging.
  • Gebruik een ecologisch, reukloos detergent (bv. een alkalische ontvetter).
  • Vul de Rotocleaner nauwgezet voor u hem start. Dan kunt u verschillende onderdelen in één keer schoon maken. U gebruikt hem minder vaak en bespaart op het detergentverbruik.

Belangrijk om te weten: wat is een ecologisch ontvettingsmiddel?

Een ecologisch ontvettingsmiddel bevat geen oplosmiddelen maar wel een bestanddeel met een identieke werking. In tegenstelling tot een klassieke ontvetter, verliest het zijn emulgerende werking zodra het met spoelwater wordt verdund. Dat heeft als voordeel dat de koolwaterstofafscheider beter functioneert. Een ecologisch ontvettingsmiddel is bovendien niet-ontvlambaar en beschermt tegen roest. Het bevat geen fosfaten en is gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Allemaal voordelen die het product bijzonder aantrekkelijk maken.

Gladschuren

U vermijdt vervuiling van het reinigingswater door een stofzuiger het schuurpoeder bij de bron te doen opzuigen: zo kan het zich niet over de grond verspreiden. Een andere mogelijkheid is dat u de lucht filtert als u met de schuurmachine werkt. Maar vergeet dan niet dat u de filters en het afval moet behandelen als gevaarlijk afval . Een erkende ophaaldienst moet het bij u ophalen.

Reiniging van uw materiaal

Spoel uw water(verf)spuitpistolen niet uit onder de waterkraan. Gebruik liever een systeem waarmee u ze met water reinigt in een afgesloten recipiënt. Dit heeft tot voordeel dat het spoelwater wordt gezuiverd en hergebruikt in een gesloten circuit. Dus zonder (al te grote) risico’s. Een dergelijk toestel bestaat uit een waterreservoir waarin u de pistolen reinigt, een uitvlokproduct en een filtersysteem dat ervoor zorgt dat het water kan worden hergebruikt. Natuurlijk komt er een ogenblik dat u het water niet meer kunt filteren en u het moet vervangen. Vertrouw het dan toe aan een erkende ophaaldienst.

Er bestaan gelijksoortige apparaten voor spuitpistolen die oplosmiddelen bevatten, zoals een Rotocleaner. Zij produceren helemaal geen vervuild water en zijn erg eenvoudig in gebruik en onderhoud.

Wassen van het voertuig

Ook het wassen van een herstelde wagen brengt heel wat afvalwater met zich mee. Dat bevat oplosmiddelen, stofdeeltjes en zeep- of verfresten. Gebruik een slibafscheider (eventueel in combinatie met een koolwaterstofafscheider) om dit water te zuiveren. En vergeet niet dat u alle afval dat hieruit voortkomt, als gevaarlijk afval moet behandelen.

Hergebruik het afvalwater waar mogelijk. Na zuivering kunt u het bijvoorbeeld benutten voor de voorwas van auto’s of, zelfs, voor de spoelbakken van de wc's. Raadpleeg de rubriek over ‘car-wash’ en autoreinigingsinstallaties voor meer informatie.

Vloerreiniging

Een gulden regel: gebruik alleen water als dat echt noodzakelijk is. Als u oplosmiddelen hebt gemorst, bereikt u betere resultaten met absorberende kristallen. Onderhoud de vloer ook regelmatig: zo vermijdt u dat het vuil aankoekt en hebt u minder water en detergent nodig. Nog een trucje: doseer het detergent nauwkeurig met doseermaatjes.

Moet u grote oppervlakten reinigen? Denk dan eens na of u niet beter een automatische machine aankoopt. Deze apparaten springen uiterst zuinig om met water en zijn zeer gemakkelijk in het gebruik.

Datum van de update: 28/09/2020