U bent hier

Projectoproep "scholen"

ap-ecole.jpg

De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn afgelopen. Schrijf u in op Bubble om op de hoogte te blijven van de inschrijvingen 2019-2020.

Om scholen te helpen milieuvriendelijk te handelen, stelt Leefmilieu Brussel hen voor om projecten te begeleiden die tot doel hebben leerlingen (en ouders), leerkrachten en andere actoren van de schoolgemeenschap te sensibiliseren voor een thema EN over te gaan tot actie door nieuwe milieupraktijken binnen de school aan te nemen.

Eerst en vooral verzoeken we u de lijst met kant-en-klare projecten te raadplegen. Deze projecten zijn ontwikkeld om uw werk te vergemakkelijken en belangrijke thema's naar voor te schuiven. Het is echter mogelijk dat u, afhankelijk van het thema dat u wenst aan te pakken of de leeftijdsgroep die u aangaat, in dit aanbod niet vindt wat u zoekt. Daarom stellen we u voor uw eigen project te creëren door deel te nemen aan de projectoproep.

De begeleiding is vergelijkbaar met de kant-en-klare projecten:

  • Een opleiding projectmethodologie (op 28 augustus 2018).
  • De begeleiding van een animator om het project echt aan uw school aan te passen (via projectvergaderingen).
  • Animaties voor de leerlingen over het gekozen milieuthema.
  • Budget om een actie uit te voeren.

Kies een thema onder deze:

* met uitsluiting van projecten die enkel betrekking hebben op sorteren

Datum van de update: 17/09/2018
Contact: 

De vzw COREN beantwoordt graag al uw vragen: e-mail, 02/640.53.23. Contactpersoon : Tine Belmans