U bent hier

Goede praktijken om bodemvervuiling in de moestuin te voorkomen

  • Gebruik geen toxische producten en vooral geen pesticiden. Zie de tips op onze site: natuurlijke moestuin 
  • Gebruik compost van goede kwaliteit en betrouwbare herkomst, want compost van twijfelachtige herkomst kan verontreinigende stoffen bevatten vanwege de aanwezigheid van verontreinigd organisch afval, bijvoorbeeld groenafval dat afkomstig is van een verontreinigd terrein.   Controleer ook de herkomst van aanvulgrond.
  • Voeg goede compost toe aan uw bodem om het afbraakproces van verontreinigende stoffen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en resten van pesticiden te verbeteren.
  • Gebruik geen regen- of putwater als u vermoedt dat het verontreinigd is.  Het gebruik van water dat afkomstig is van een zinken dak of een dak in asbestcement is af te raden omdat het de bodem kan besmetten. Om dezelfde reden gebruikt u deze materialen best niets als afboording of voor andere constructies.
  • Voer het onderhoud van uw tuinmachines die met benzine werken (bijvoorbeeld bosmaaier, grasmaaier) niet uit in de moestuin.
  • Gebruik geen geschilderde elementen in uw tuin (tuinhuis, afsluiting,..). De verf kan mettertijd loskomen en de componenten kunnen in de bodem terechtkomen.

Datum van de update: 30/07/2021