U bent hier

Stap 3: Een laboratorium kiezen

A Bepaal, voor u een staal neemt, naar welk laboratorium u uw bodemstalen wilt sturen om ze te laten analyseren.

U kunt kiezen uit: 

Vraag, nadat u een laboratorium hebt gekozen, welke procedure u moet volgen om een analyse aan te vragen (de meeste laboratoria hebben daar aanvraagformulieren voor).
Stuur uw staal zo snel mogelijk naar het laboratorium -via de post of met een koerier- en vraag uw analyse aan (sommige laboratoria hebben een eigen koerier).
Ter herinnering, in geval van een bewezen verontreiniging (namelijk, hoger dan de interventienormen  van de reglementering inzake verontreinigde bodems), kunnen er wettelijke verplichtingen verplichtingen zijn die de eigenaar of de verantwoordelijke voor de verontreiniging moet naleven.

Het is dus aan te raden de eigenaar van het terrein op de hoogte te brengen wanneer u een bodemanalyse laat uitvoeren en hem de resultaten te bezorgen.

=> Stap 4

Datum van de update: 30/07/2021