U bent hier

Hoe herkent u bodemverontreiniging in een moestuin?

Déchets: bouteille en plasitique/Afval: plastic fles

U kunt niet altijd met het blote oog zien of de bodem verontreinigd is. Sommige elementen die op verontreiniging wijzen, kunnen echter aan de hand van de geur of op basis van waarneming worden vastgesteld:

  • verontreiniging met zware metalen wordt vaak vastgesteld wanneer er ophogingen of hellingen zijn die puin of ander bouwafval bevatten.
  • De aanwezigheid van as (of brokken teer) kan wijzen op verontreiniging met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's).
  • Wanneer een bodem is verontreinigd door brandstoffen, oplosmiddelen of smeerolie, kunt u dat ruiken of zien. Bijvoorbeeld wanneer er een olievlek op een waterplas drijft.

De plaats en de omgeving goed observeren kan ook aanwijzingen geven voor een eventueel risico van bodemverontreiniging:

  • De aanwezigheid van afval waarin vloeistoffen werden bewaard Bijvoorbeeld lege olievaten, bussen met oplosmiddelen enz.
  • Bouwafval (plaatijzer, metalen, aanvulgrond,…)
  • Sommige bedrijven kunnen bodemverontreiniging veroorzaken door de aard van hun activiteiten. Vervuiling met minerale olie kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van garages waar voertuigen worden onderhouden.
  • Oude spoorwegterreinen kunnen opgehoogd zijn met as.

Hoe weet u of uw terrein verontreinigd is? Heel eenvoudig volg de 6 stappen van de gids 

Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina’s:

Datum van de update: 30/07/2021