U bent hier

Hoe beschermt u zich tegen bodemverontreiniging in de moestuin?

Algemene beschermingsmaatregelen

In het algemeen moet u groenten en fruit systematisch wassen voor u ze eet. We raden u ook aan de handen te wassen nadat u in de tuin hebt gewerkt.

Voor u uw moestuin aanlegt:

  • De beste manier om het risico dat u in contact komt met een bodemverontreiniging te verkleinen, is de plaats waar u een moestuin wilt aanleggen met zorg kiezen. Kies een geschikte en niet verdachte plaats in uw tuin.
  • Als u al een analyse hebt laten uitvoeren en drempelwaarde 2 is overschreden voor minstens één stof, leg dan geen moestuin aan in volle grond in de een of meer verdachte zones.
  • Als u geen analyse hebt laten uitvoeren, leg dan bijvoorbeeld geen moestuin aan in volle grond, in zones opgehoogde grond met bouwafval, as enz. Grote verkeersaders, spoorwegen of zones met bepaalde economische en industriële activiteiten kunnen eveneens de bodem in de onmiddellijke omgeving verontreinigen.
  • Als u twijfelt, kunt u vooraf een bodemstaal laten analyseren om de aanwezigheid van bodemverontreiniging uit te sluiten. Kijk op de pagina: Hoe kunt u een eventuele bodemvervuiling in uw moestuin identificeren?

Bij het tuinieren:

  • Zorg voor een gezonde en vruchtbare bodem. Dat kunt u doen door regelmatig compost of mest aan de bodem toe te voegen. Organisch materiaal in de bodem heeft immers een positief effect op de structuur en het microbiologisch leven in de bodem. Dat kan een impact hebben op de immobilisatie en zelfs de afbraak van bepaalde organische verontreinigende stoffen.
  • Zorg ervoor dat uw bodem niet te zuur is (pH). In zuurdere grond komen zware metalen namelijk gemakkelijker vrij en kunnen ze door de planten worden opgenomen.  Zandgrond is meestal zuurder dan kleigrond. De laboratoria, maar ook bepaalde tuincentra, kunnen de zuurtegraad van uw grond analyseren. Om de zuurtegraad van de bodem te verminderen, kunt u bijvoorbeeld kalk of rijpe compost toevoegen.
  • Laat de bodem niet braak liggen. U kunt de bedden bedekken met compost of gehakseld groenafval om te vermijden dat bodemdeeltjes worden verspreid door de wind of de regen. De bodembedekking beschermt de bodem ook tegen droogte en de weersomstandigheden. Ze vermindert ook het onkruid.
  • Zorg ervoor dat uw kinderen niet in contact komen met een verontreinigde bodem want ze zijn gevoeliger voor chemische stoffen dan volwassenen.
  • Niet alle planten zijn even gevoelig voor bodemverontreiniging. Kies de groenten in uw moestuin dus op basis van de kwaliteit van de bodem.

Zie: Speelt het soort groente dat ik teel een rol bij bodemverontreiniging?

Na de oogst:

Was uw groenten altijd voor u ze eet. Zo verwijdert u het grootste deel van de verontreinigende stoffen die zich aan de oppervlakte bevinden. Schil uw aardappelen, wortelen en andere wortelgroenten om zoveel mogelijk verontreiniging te verwijderen (dat is niet nodig als er geen verontreiniging werd vastgesteld).

Datum van de update: 30/07/2021