U bent hier

Stadslandbouw: waarom?

Stadsmoestuinen, biomanden, herwaardering van seizoensgebonden fruit en groenten, SAGAL, … er bloeien nieuwe dingen in Brussel. En er wordt ook gestreefd naar nabijheid: via korte distributieketens, lokale netwerken, … Deze beweging is nog meer voelbaar in de steden en resulteert in verschillende experimenten en pilootprojecten die streven naar ruimtebesparing, recyclage van voedingsafval en stadsecologie waardoor de stedeling terug voeling krijgt met de landbouw.

Terug naar de bron

Er wordt al duizenden jaren en over de hele wereld aan landbouw gedaan in en rond de steden. De automatisering en verstedelijking hebben de gewasproductie (fruit en groenten) geleidelijk aan verdreven uit de dichtbevolkte gebieden, voordat de landbouw- en voedingsindustrie die bijna volledig internationaliseerde. De afstanden die voedingswaren afleggen van productie tot consumptie zijn vertienvoudigd, wat hun ecologische afdruk opmerkelijk verzwaarde. Maar vandaag merken we ook een heropstanding van de stedelijke voedingsproductie.

Een potentieel op het vlak van economie en jobs

Momenteel ontwikkelt er zich in Brussel een stadslandbouw met commerciële inslag, die zich positioneert als een strategische as binnen de stadsontwikkeling. Voor het Gewest is stadslandbouw inderdaad een hefboom voor de transitie naar een duurzaam voedingssysteem en resiliëntie (veerkracht). Stadslandbouw speelt ook een rol in de vele uitdagingen die zich stellen op het vlak van duurzame voeding en socio-economische ontwikkeling.

Een onderzoek van de Facultés Saint-Louis heeft het tewerkstellingspotentieel van een duurzaam voedingssysteem in Brussel geëvalueerd. Op basis van ambitieuze hypotheses bleek dat de stedelijke landbouwproductie de potentieel grootste werkgever zou zijn.
De Brusselse voedingsproductie heeft vandaag 437 voltijdse werknemers, maar men schat dat de stedelijke landbouwproductie, dankzij het gebruik van milieuvriendelijke en arbeidsintensieve teelttechnieken, een potentieel heeft van 1.400 extra jobs.

En meer respect voor het leefmilieu

Milieuvriendelijke kweekmethodes en een plaatselijke productie, in combinatie met nabije verkoop- en consumptiepunten (korte ketens waardoor minder transport) verkleinen de ecologische afdruk van voedsel aanzienlijk.
In de stad kan de landbouw ook helpen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit, het beperken van de hitte-eilanden, het afremmmen van afvloeiingswater, het fixeren van koolstof en het beschermen van de biodiversiteit. De landbouw geeft regenwater opnieuw waarde en vermindert het energieverbruik in gebouwen, het stedelijke serre-effect en de afvalproductie.

Datum van de update: 28/09/2020