U bent hier

Verdelen, verkopen in korte keten

In de loop van de tijd zijn de voedingsdistributieketens langer geworden, zowel in afgelegde afstand als in aantal tussenpersonen.
De vermenigvuldiging van het aantal tussenpersonen heeft economische gevolgen: de kost van de producten voor de consument stijgt maar de producent profiteert niet van deze toegevoegde waarde. Bovendien heeft de lange afstand die het vervoer aflegt een niet-verwaarloosbare impact op het leefmilieu.

Typologie van de Brusselse sector

De sector van de Brusselse voedingsdistributie is grotendeels onderverdeeld in groothandels, grootdistributie, kleine handelaars en de markten.
De grote supermarkten (> 1000 m2) maken bijna 70% uit van de huidige voedingsmarkt in Brussel. Dit aandeel daalt sinds 2001 jaarlijks. Daarnaast vinden we in Brussel nog zo’n 910 kleine handelszaken: kruidenierszaken, slagerijen, bakkerijen, chocolaterieën, vishandels, … Het Brussels Gewest telt ook ongeveer 64 wekelijkse markten, de ene al duurzamer dan de andere.
Parallel zien we een vermenigvuldiging van het aantal initiatieven inzake alternatieve distributie of ‘korte keten’ om de producent en de consument dichter bij elkaar te brengen; bv biomanden of online verkoopplatformen van lokale/bioproducten.

Een ontwikkeling die door de vraag wordt ondersteund

Het aanbod aan producten uit korte ketens is de voorbije jaren aanzienlijk gestegen. Dit is het gevolg van de wens van de consument om lokale producten te steunen, waarbij hij/zij zich engageert om regelmatig dit soort producten te kopen. Deze formule herstelt ook de band die, in de stad, tussen de consument en de producent verloren was gegaan. Bovendien krijgt de consument op deze manier ook toegang tot kwaliteitsproducten die ongetwijfeld moeilijker te vinden zouden zijn via de klassieke distributiekanalen.

We onderscheiden de manden met verschillende producten (zoals bijvoorbeeld Reason2.be, E Farmz, La ruche qui dit oui in Vorst, Topino, L’heureux Nouveau, Ferme Nos Pilifs, enz.) van de biomanden met fruit en groenten (zoals bijvoorbeeld de GASAL’s, La ferme Nos Pilifs, les paniers verts, Agricovert, Biobello – Lochting, enz.).

Datum van de update: 29/07/2021