U bent hier

Voeding, een belangrijke milieu-uitdaging

Uitstoot van broeikasgassen, verbruik van drinkbaar water, gevolgen voor de biodiversiteit, afvalproductie, ... de impact van onze voeding op het milieu is immens. En hoewel in België die gevolgen voornamelijk indirect van aard zijn, neemt dat niet weg dat de consumenten zelf ook de druk kunnen helpen verlichten.

 

 

 

 

Zo is voeding verantwoordelijk:

 • Op internationaal niveau:
  • voor 25 à 35% van alle broeikasgasemissies, waarbij de teelt op zich al goed is voor 18% van dit totaal;
  • voor 67% van het verbruik van de reserves aan drinkbaar water;
  • voor de overbevissing, uitputting of bedreiging van het voortbestaan van 75% van de wereldwijde visbestanden.
 • Op Europees niveau:
  • voor 30% van alle broeikasgasemissies (inclusief dranken), waarbij de teelt op zich al goed is voor 10% van dit totaal;
  • voor 2/3 van onze 160 kg verpakkingsafval per persoon en per jaar.
 • In België:
  • voor 17% van de uitstoot aan broeikasgassen;
  • voor 30% van de impact die een gezin op het milieu heeft.

Productie 

Door de industrialisering van de landbouwproductie kunnen we over landbouwproducten in overvloed beschikken. Diezelfde industrialisering heeft echter ook ernstige gevolgen voor het milieu, met name op het vlak van broeikasgasemissies, verbruik van hulpbronnen, vruchtbaarheid van de bodem, biodiversiteit of waterkwaliteit.  Zo is België één van de Europese lidstaten die de grootste hoeveelheid pesticiden per oppervlakte-eenheid gebruikt (volgens gegevens van de FAO). Pesticiden zijn echter niet alleen verantwoordelijk voor een vervuiling van lucht, bodem en water, we treffen ze ook aan in onze voeding: zo bevatten 80% van de groenten en 60% van het fruit dat in België te koop wordt aangeboden, resten van pesticiden (volgens gegevens van het FAVV). Verder is de landbouwproductie nog goed voor 10% van de uitstoot aan broeikasgassen van ons land.

Verwerking

Op dertig jaar tijd is de inhoud van ons bord sterk veranderd. Vandaag eten we minder basisproducten en veel meer verwerkte producten. Meer dan 80% van de voedingsmiddelen maakt tegenwoordig het voorwerp uit van een verwerking door de voedingsmiddelensector. Geschild, schoongemaakt, versneden, bereid, diepgevroren, verpakt: ze bereiken ons klaar om geconsumeerd te worden. Elke stap gaat echter ook gepaard met het verbruik van energie en water, met vervoer en met de productie van afval.

Transport en distributie

We eten voortaan voedingsmiddelen die overal ter wereld geproduceerd of verwerkt kunnen zijn. Maar hun vervoer heeft ook een zware milieukost die varieert al naargelang de afgelegde afstand, het vervoerde volume en de gekozen vervoersmodus.  Zo stoot het luchtvervoer over eenzelfde afstand 20 à 40 keer meer broeikasgassen uit dan het vervoer per schip. En over de weg zijn het de bestelwagens die meer CO2 per vervoerde ton uitstoten dan de vrachtwagens of trekkers met opleggers. Om dan nog te zwijgen over de gevolgen van dit alles voor de mobiliteit en de toegankelijkheid van het Gewest.

Consumptie

Kwaliteit, herkomst, type van verpakking, bewaring, ... ook onze diverse manieren van consumeren hebben een impact op het milieu. Zo is onze consumptie verantwoordelijk voor 23% van de broeikasgasemissies van de voedselketen. De juiste keuzes maken kan dus een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verlichten van de druk op het milieu.

Anders consumeren:

 • Minder vlees eten => vermindering met 15% à 60% van de uitstoot aan broeikasgassen van de voedselketen
 • Meer seizoensgroenten en -fruit eten => vermindering met 20% van de uitstoot aan broeikasgassen van de voedselketen
Datum van de update: 28/09/2020