U bent hier

Economisch potentieel van duurzame voeding

De bedrijven uit de voedingssector hebben het moeilijk in het huidige economische klimaat. Het ontwikkelen van circuits voor stedelijke voedselproductie en lokale verwerking en van de distributie via korte ketens en een duurzamere horecasector vertegenwoordigt echter een veelbelovend potentieel aan inkomsten en banen voor het Brussels Gewest.

Een sector in moeilijkheden

In België neemt het aantal landbouw- en voedingsmiddelenbedrijven jaar na jaar af, net als de werkgelegenheid in deze sectoren. De landbouwinkomsten maken het voor de kleine en middelgrote exploitanten ook niet langer mogelijk om naar behoren te leven van de eigen productie, noch om ethische criteria en oog voor het milieu in hun manier van werken te integreren. En doordat de sector sterk geconcentreerd is geraakt, is er nog maar weinig plaats voor kleinere spelers.

Duurzame voeding blijkt crisisbestendig

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden er al 2.500 banen gecreëerd in de sector van de duurzame voeding, waarvan meer dan een derde op het vlak van distributie. En ondanks de crisis zetten de aan duurzame voeding gekoppelde circuits hun groei verder en blijven ze voor nieuwe werkgelegenheid zorgen, vooral voor de jongeren en laaggeschoolde arbeidskrachten van het Gewest.

Potentieel aan lokale tewerkstelling

Volgens de FAO genereert de biologische landbouw gemiddeld 30% meer niet-delokaliseerbare banen op elk niveau van het circuit. Ook in Brussel zouden de stedelijke landbouwproductie en de toekomstperspectieven die deze sector te bieden heeft, tegen 2020 heel wat nieuwe banen moeten opleveren, niet alleen in de groenteteelt, maar ook op het vlak van distributie, horeca, afvalverwerking en opleiding.

Potentieel inzake werkgelegenheidscreatie van de stedelijke landbouwproductie in Brussel:
 + 1.400 banen in de groenteteelt
 + 1.000 banen voor de distributie, de afvalverwerking en de horeca
 + 200 banen op opleidingsvlak
Totaal: + 2.900 nieuwe banen, ofwel een verdubbeling van de huidige tewerkstelling op 15 jaar tijd.

Bron: Facultés universitaires St-Louis
Datum van de update: 28/09/2020