U bent hier

Uitdagingen en gevolgen

In België beschikken we - in overvloed - over een gevarieerde en kwaliteitsvolle voeding. Diezelfde voeding is echter verantwoordelijk voor 30% van onze ecologische voetafdruk.  Iets doen voor het milieu, betekent dus ingrijpen op onze voeding. Daarom heeft Leefmilieu Brussel hier ook een prioriteit van gemaakt. En dat des te meer aangezien het milieu hier niet de enige uitdaging vormt: ons voedingssysteem moet ook rekening houden met sociale doelstellingen, criteria op het vlak van volksgezondheid en welzijn evenals criteria in verband met economische ontwikkeling. Dit alles vormt de kern van wat er met duurzame voeding beoogd wordt.

Wat is duurzame voeding?
"Een duurzaam voedingssysteem garandeert het recht op voedsel, respecteert het principe van voedselsoevereiniteit, zorgt voor voldoende en gezond voedsel voor iedereen wereldwijd tegen een aanvaardbare prijs en zorgt ervoor dat de eindprijs van een product niet alleen alle productiekosten, maar ook alle externe milieu- en gezondheidskosten internaliseert. Dit systeem gebruikt grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (zoals biodiversiteit, de bodem en water) naast menselijke hulpbronnen (zoals arbeid) "at their rate of recovery" en respecteert de culturele eigenheid van voeding." (Bron: Sustainable Food Laboratory).

Hoe kunnen we de ecologische voetafdruk van voeding verkleinen?

Om de gevolgen van voeding voor het milieu te verkleinen, moet er opgetreden worden "van boer tot bord", d.w.z. van productie over verwerking, vervoer, bereiding, verpakking en opslag tot consumptie.

De productiemethoden aan het begin van de keten:

  • moeten een optimale bewaring van de vruchtbaarheid van de bodem en van de biodiversiteit mogelijk maken;
  • moeten waken over het welzijn van de fokdieren;
  • en mogen geen gebruikmaken van genetisch gewijzigde organismen.

Door een ontwikkeling van de lokale productie en de productie om in de eigen behoeften te voorzien, kunnen daarnaast ook de gevolgen gekoppeld aan het vervoer, de opslag en de bewaring van voedingsmiddelen beperkt worden. Bovendien moet doorheen de hele voedselketen voorrang gegeven worden aan de bestrijding van de voedselverspilling.

En tot slot moet ook de manier waarop we consumeren veranderen. Meer groenten en fruit eten, minder producten van dierlijke herkomst, meer verse, lokale en seizoensproducten en minder sterk verpakte voedingsmiddelen ... Het zijn stuk voor stuk doeltreffende maatregelen om de gevolgen van onze voeding voor het milieu te beperken.

Datum van de update: 28/09/2020