U bent hier

De slaagkansen van het project verhogen

U wilt een project uitwerken om over te schakelen op een duurzamere voeding? 
Hier vindt u 5 grote assen om u te begeleiden bij uw aanpak en om uw slaagkansen te verhogen:

Geïntegreerde aanpak op basis van de pijler "gezondheid"

Tracht de drie pijlers van duurzame ontwikkeling te integreren. In de praktijk neemt u de pijler "evenwicht voeding/gezondheid" als basispijler voor het voedselmodel (evenwichtige catering met respect voor de voedingsvereisten en de voedselpiramide) en probeert u zoveel mogelijk de dimensies van de andere pijlers te integreren: "leefmilieu" en "solidariteit".

Progressieve aanpak

Voer geleidelijk aan wijzigingen door in uw gewoonten door "stap voor stap" te werk te gaan. Dit systeem, dat overal in Europa ingang vindt, is veel productiever dan een plotse actie en biedt tal van voordelen:

  • de aanpak wordt beter aanvaard (zowel door de omgeving als door de gebruikers);
  • via een proces van "trial & error" (bv. een nieuwe leverancier testen) kunt u vermijden dat eventuele negatieve gevolgen op een catastrofe uitdraaien;
  • u kunt de aanpassing van bepaalde structurele elementen spreiden over de tijd (bv. uitrusting keuken of procedures).

De huidige structuur van de productie/verwerkingssectoren in België stimuleert deze geleidelijke aanpak trouwens ook. Het is belangrijk om aan toeleveringszijde (producenten, verwerkers, distributeurs) de tijd te laten om zich aan te passen aan de evolutie van de vraag.

Aanpak in overleg en met meerdere betrokkenen

Definieer het project samen met zoveel mogelijk betrokken partners: het keukenpersoneel, inclusief de inkoopverantwoordelijke, de beheerders, de diëtisten en voedingsdeskundigen (indien die er zijn), de verantwoordelijke van de instelling of onderneming, de milieuadviseur, de milieucoördinator of coördinator 'duurzame ontwikkeling', de gebruikers (of de vertegenwoordiger van de oudervereniging), de leerkrachten in een schoolomgeving...

Reële motivatie van de betrokken partijen

De directie, de chef-kok en de aankoopverantwoordelijke moeten echt overtuigd zijn dat duurzaam werken absoluut noodzakelijk is, zowel voor de consument en/of gemeenschap als voor de kok zelf om zich professioneel te kunnen ontplooien. Deze partijen moeten ook bereid zijn om hun werkwijze enigszins te herzien: aanpassing van de bestaande voedselplannen en menu's, aanpassing van de bereidingswijzen van de ingrediënten bij de samenstelling van de gerechten, verandering van leveranciers, enz.

Geen grondige wijzigingen aan de interne werking van de keuken

Behalve in uitzonderlijke gevallen leert de ervaring ons dat de basisvereisten voor de lancering van een voedingsproject meestal de volgende zijn:

  • het naleven van de economische basisvoorwaarden (de "kostprijs van het voedsel");
  • het naleven van de praktische vereisten, met name geen wijzigingen in de interne werking van de keukens, of het nu gaat om de aanwerving van extra personeel of andere zaken.

En om uw slaagkansen nog te verhogen, raadpleegt u best ook onze pagina met de lijst van de te vermijden frequente valkuilen

Datum van de update: 03/03/2022