U bent hier

Het Label en ijn werking

Een, twee of drie kookpotten

Net als het Kantine-label omvat het Centrale keuken-label drie niveaus, de kookpotten.  Om de eerste kookpot te behalen, moet de keuken voldoen aan alle verplichte criteria die in het kandidaatsdossier zijn vermeld.  Om 2 of 3 kookpotten te behalen, moet een minimumscore op de optionele criteria worden behaald. Hoe meer optionele criteria positief worden ingevuld, hoe hoger de score.

Bij de toekenning van het label zal de keuken een verslag met een gedetailleerde beschrijving van haar score ontvangen. Zo kan ze weten aan welke criteria van het label reeds werd voldaan en welke punten nog kunnen worden verbeterd, indien gewenst. De keuken zal ook een document met uitleg over de beantwoorde criteria ontvangen dat aan de beleverde kantines moet worden bezorgd. Dit zal de aanvraag van het label van de kantine in voorkomend geval vergemakkelijken.   

Wie mag deelnemen?

Elk cateringbedrijf waarvan de productiesite zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt.  Enkel de productiesite ontvangt het label en niet het volledige bedrijf. Voor elke productiesite moet een dossier worden ingediend.  

Werking

Kandidaatsdossier en begeleiding

Om het label te behalen, moet de centrale keuken het kandidaatsdossier invullen, de bewijzen en bijlagen bijvoegen en aan de verplichte criteria voldoen. Bij het invullen van het dossier moet het vademecum, dat een referentiedocument is, worden geraadpleegd. Het heeft als doel de interpretatie van de criteria van het  Good Food Centrale keuken-label te preciseren en praktische tips voor de toepassing van de criteria voor te stellen om het behalen van het label te vergemakkelijken. 

Er wordt begeleiding aangeboden om u te helpen bij het invullen van het dossier. U kunt deze begeleiding aanvragen door dit formulier (.docx) in te vullen.

Controle

Om de kwaliteit en conformiteit van het label te garanderen, moet de kantine meerdere keren per jaar worden gecontroleerd door een onafhankelijk controleorgaan.

  • Indien de centrale keuken minder dan 5000 maaltijden per dag levert, zullen 2 controles per jaar worden uitgevoerd. 
  • Indien de centrale keuken meer dan 5000 maaltijden per dag levert, zullen maximaal 3 controles per jaar worden uitgevoerd. 
    De eerste controle zal worden gepland. De andere controles zullen de dag voor de controle worden aangekondigd. 

Kostprijs

De controles zullen worden uitgevoerd door een organisatie die via een offerteaanvraag door Leefmilieu Brussel wordt aangewezen. De controles zullen door deze organisatie aan de cateringfirma worden gefactureerd en moeten rechtstreeks aan deze organisatie worden betaald.  De prijs hangt af van het aantal uren dat de organisatie nodig heeft om de inspectie uit te voeren en de omvang en complexiteit  van de keuken. Louter ter informatie wordt de kostprijs van de controle momenteel geraamd tussen 1000 euro voor de 1e controle en 500 euro voor de volgende controles. De prijs kan variëren in functie van de opdracht en geraamde werkuren.

Geldigheidsduur van het label

Het label is 3 jaar geldig.  Om het te verlengen, moet er een nieuw kandidaatsdossier worden ingediend voor het einde van deze 3 jaar.

Datum van de update: 03/03/2022