U bent hier

Enkele cijfers

De manier waarop we ons voeden is de voorbije 50 jaar radicaal veranderd: minder brood, meer vlees en industrieel bereide voedingsmiddelen. De nieuwe productiemethoden impliceren intensieve teelt of serreteelt, pesticiden, chemische meststoffen… en tal van voedingsproducten worden met het vliegtuig aangevoerd vanaf de andere kant van de wereld. Bovendien verspillen we buitensporig veel: 1/3de van het geproduceerde voedsel belandt onaangeroerd in de vuilnisbak!

Die evolutie van onze voedingsgewoonten heeft niet alleen een impact op onze gezondheid maar ook op het leefmilieu. Een enorme en vaak miskende impact, zowel direct (impact van de landbouwproductie zelf: water- en energieverbruik, producten, mest van veeteelt…; verspilling) als indirect (verpakking en vooral vervoer).

In het Brussels Gewest is voeding verantwoordelijk voor 1/3 van onze ecologische voetafdruk. Op wereldniveau ligt voeding aan de oorsprong van zowat 30% van de uitstoot van broeikasgassen. De bodem is verontreinigd, we verbruiken steeds meer fossiele energie, en de natuurlijke grondstoffen worden uitgeput (water, visbestanden…).

Enkele betekenisvolle cijfers:

  • De mondiale veeteelt alleen al produceert 18% van alle broeikasgassen, dit is zowat de helft van de impact van voeding op het leefmilieu.
  • De industriële landbouw verbruikt wereldwijd bijna 60% van het water.
  • Op het gebied van biodiversiteit stelt men bv. vast dat 75% van de wereldreserves vis uitgeput of overbevist is of goed op weg is om het te zijn.
  • In Europa wordt 160 kg verpakkingsafval per persoon en per jaar geproduceerd, waarvan 2/3 voedselverpakkingen.
  • Op wereldvlak wordt 1/3 van het voor menselijk gebruik geproduceerde voedsel op een bepaald punt in de voedselketen verspild of weggegooid.
  • De voedselverspilling, die in Europa op 89 miljoen ton geraamd wordt, zou de oorzaak zijn van 170 miljoen ton CO2-equivalent per jaar (voor de productie van de weggegooide etenswaren). En daar moet dan nog de milieukost bijgeteld worden die verbonden is met de verwerking van dit afval.
  • In het Brussels Gewest vertegenwoordigt het voedselafval van actoren zoals horecazaken, grootkeukens en supermarkten ongeveer 40.000 ton/jaar.
  • Elke ton - vermijdbare - voedselverspilling is verantwoordelijk voor de uitstoot van 4,5 ton CO2-equivalent.

Onze voeding vormt dus een enorme milieu-uitdaging. Vooral de professionele restaurantsector speelt hierin een belangrijke rol, aangezien we door onze levenswijze steeds vaker buitenshuis eten.

Datum van de update: 03/03/2022