U bent hier

Een moestuintje of een boomgaard op school

Niveau : kleuterschool, lager onderwijs, secundair onderwijs.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn afgelopen. Schrijf u in op Bubble om op de hoogte te blijven van de inschrijvingen 2019-2020.

Een moestuin of een boomgaard aanleggen en onderhouden is een van de meest alomvattende activiteiten binnen milieueducatie. Dankzij een moestuin of een boomgaard kunnen we weer binding krijgen met de oorsprong van ons voedsel, sensibiliseren voor duurzame voeding, essentiële concepten (levenscyclus, seizoenen, ...) aanleren door ervaring, leren buiten de klas, samenwerken, ... Door met de handen in de aarde te wroeten, krijgen jonge stadsbewoners vaak een nieuwe en unieke ervaring: contact met de natuur. En er staat geen prijs op het samen proeven van de geteelde producten, met trots en vaak met verwondering!
Voor de aanleg van een moestuintje of een boomgaard kan een vierkante meter volstaan.

Concreet:

U geniet van het advies van de begeleider om de gewassen te planten (keuze van de plaats en van het soort gewas, bijv. boven de grond, in volle grond, zakken of potten, ...), voor de planning (bijv. onderhoud tijdens de vakanties), de uitvoering en de evaluatie. U ontdekt samen met uw leerlingen  hoe een plant groeit (onderdelen, behoeften, cyclus, ...), de vruchtwisselingen van planten die bij elkaar passen, het begrip voedingsevenwicht, hoe de vruchtbaarheid van de bodem te behouden en te verbeteren, ...
U plant gewassen in potten om ze te kunnen overplanten, maakt samen een soep, een salade, een compote, ... met de geoogste producten en smult ze dan ook samen op! U experimenteert met teamwerk en taakwisseling (onkruid wieden, zaaien, begieten, oogsten, ...). Basisvaardigheden worden geoefend op het terrein: wiskunde (oppervlakte berekenen, indelen in zones, ...), Nederlands (woordenschat voor planten), biologie (levenscyclus), …

 

Datum van de update: 17/09/2018