U bent hier

De moestuinopleidingen op school (éducation)

Sinds enkele jaren stelt Leefmilieu Brussel moestuinopleidingen op school voor om de scholen te helpen hun reeds bestaande of nieuwe moestuin tot een goed einde te brengen. Het programma wordt elk jaar aangepast om zo goed mogelijk aan de behoeften en realiteit van de school te beantwoorden. 

Het opleidingsaanbod is samengesteld om aan de behoeften van zowel beginners als gevorderden te beantwoorden en kan van jaar tot jaar evolueren. Het combineert theorie (visuele hulpmiddelen) en praktijk (zaaien, verpotten, snoeien, enz.). Het programma omvat ook thematische en pedagogische vormingen.

Data en locatie

De opleidingen vinden altijd plaats op woensdag, in de voormiddag of in de namiddag. De vormingen kunnen doorgaan in Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel of in de Hoeve van Ukkel - Oude Molenstraat 93, 1180 Ukkel.

Informatie covid-19. Vanwege de huidige gezondheidssituatie kunnen de locaties wijzigen. U zal de informatie per e-mail en sms ontvangen bij de bevestiging van de opleiding. Opgelet : het aantal deelnemers is beperkt tot 20 en het dragen van het mondmasker is verplicht.

Voorwaarden

 • De opleidingen zijn gratis, na inschrijving. Elke deelnemer moet een formulier invullen.
 • Wat de initiatieopleidingen betreft, kunnen de deelnemers een of meerdere opleidingen volgen. Het is niet verplicht de hele cyclus te volgen.
 • De personen die zich inschrijven voor de thematische opleidingen worden gevraagd om aan de volledige opleiding deel te nemen omdat het om een geheel gaat.
 • Aangezien een groot aantal personen niet komen opdagen op de opleidingen waarvoor ze zich hebben ingeschreven en hun afwezigheid niet melden zal uw telefoonnummer worden gevraagd op het inschrijvingsformulier.  Enkele dagen vóór de opleiding zal u een sms ter bevestiging ontvangen.  Bij annulering is het verplicht de vzw Zonnebloem vzw te verwittigen. 

Inschrijving

Inschrijven kan via dit onlineformulier 

Belangrijk: elke deelnemer moet zich inschrijven. 

Initiatie moestuinieren op school

Een moestuin aanleggen en onderhouden vergt een zekere basiskennis. Daarom bieden Leefmilieu Brussel en de vzw Zonnebloem vzw u een cyclus van opleidingen aan om kennis te maken met de basisbegrippen voor het onderhoud van een moestuin, seizoen per seizoen: 

 • Wanneer en wat planten om de kans te vergroten op een oogst waar de leerlingen trots kunnen op zijn?
 • De teelten plannen in functie van de schoolkalender.
 • Welke plaats en welke planten voor mijn moestuin?
 • Welk basismateriaal en waar kan ik mij bevoorraden?
 • Welke pedagogische links zijn er tussen moestuin en voeding?

Deze opleidingen vormen ook de ideale gelegenheid om andere scholen en leerkrachten die een moestuin hebben te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Programma van de initiatieopleidingen moestuinieren op school 2021-2022
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
De moestuin in de herfst en de werken in de winter 20/10/21 van 9.00 tot 12.00 uur
De moestuin voorbereiden op het begin van de lente 16/02/22 van 9.00 tot 12.00 uur
De moestuin in de lente 23/03/22 van 9.00 tot 12.00 uur

Thematische opleidingen

Leefmilieu Brussel en Zonnebloem stellen u thematische opleidingen voor die de deelnemers toelaten hun kennis over bepaalde aspecten van de moestuin te verdiepen. Deze opleidingen zullen 1 op de 2 schooljaren worden gegeven. 

Het leven in de bodem en aan de behoeften van de planten beantwoorden 

Dankzij deze opleiding zullen de deelnemers hun kennis over de basis van de moestuin, nl. de bodem, kunnen verfijnen. Wat is de samenstelling van de bodem? Hoe moet hij worden bewerkt? Welke planten zijn bio-indicatoren? Maar ook de rol en functie van het leven in de bodem (bacteriën, paddenstoelen, macro-ongewervelden,...). Een sessie zal worden gewijd aan de grondverbeteringsmiddelen en organische meststoffen.

Deze opleiding bestaat uit 3 voormiddagsessies die een geheel vormen. De deelnemers die zich inschrijven moeten aan de drie sessies deelnemen.

Data en locatie:  10, 17 en 24 november 2021, van 9:00 tot 12:00 uur. De twee eerste vormingen zullen doorgaan bij Leefmilieu Brussel en de laatste in de Hoeve van Ukkel (zie adressen hierboven).

Opleiding over de aanleg van een natuurlijke moestuin 

Dankzij deze opleiding zullen de deelnemers ontdekken hoe ze een biologische moestuin moeten aanleggen: 

 • de principes van wisselteelt en combinaties
 • de zaai- en plantkalender 

Deze opleiding omvat 2 halve dagen die een geheel vormen. De deelnemers die zich inschrijven moeten aan de twee sessies deelnemen.  
Data en locatie: 13 en 27 oktober 2021 van 13:30 tot 16:30 uur in Leefmilieu Brussel

Een snoeptuin op school - Deze vorming zal niet plaatsvinden in 2021-2022

Dankzij deze vorming leert u hoe u (klein) fruit moet planten, voeden, verzorgen,... De vorming gaat door in de hoeve van Ukkel zodat zowel theorie als praktijk aan bod kunnen komen.

 • Een kruidentuin op school - Deze vorming zal niet plaatsvinden in 2021-2022.

Dankzij deze vorming leert u hoe u kruiden moet planten, stekken, voeden, onderhouden en niet te vergeten: oogsten! Een vorming die alle zintuigen prikkelt!

De opleidingen kunnen echter tijdens het schooljaar worden gepland. Om op de hoogte te blijven kan u informatie ontvangen door u in te schrijven op Bubble.

Datum van de update: 14/03/2022