U bent hier

Duurzame voeding: Van de 3e kleuterklas tot het 6e jaar secundair onderwijs

"Gemotiveerd zijn om beter actie te ondernemen", dat is de rode draad in de animatiecycli die Leefmilieu Brussel organiseert!

Elk jaar biedt Leefmilieu Brussel alle Brusselse scholen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een reeks animatieactiviteiten over thema's zoals duurzame voeding, afvalbeperking, rationeel energiegebruik en de geluidsomgeving. 

Voorafgaand aan elke cyclus wordt er overlegd met de leerkracht, om de animaties af te stemmen op de leerlingen en op de verwachtingen van de leerkrachten. Dat overleg dient ook om de animaties in te plannen. 

De cyclus rond duurzame voeding wordt voorafgegaan en afgesloten met een vragenlijst rond voeding op school om de volledige cyclus mooi te doen aansluiten op de realiteit van de school, een aantal concrete actievoorstellen te bepalen met de leerkrachten en de cyclus naar behoren te kunnen evalueren.  

Voor meer info, kijk op onze infofiche Animatiecylcli: Duurzame voeding (.pdf).

Meer informatie: info@bubble.brussels

Datum van de update: 17/09/2018