U bent hier

Vooruit met de wijk: een burgerprojectoproep

Zin om mee te werken aan een meer duurzaam leefklimaat in je wijk? Je hoofd zit vol ideeën maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen?

Projectoproep 'Vooruit met de wijk' van Leefmilieu Brussel werd in het leven geroepen om je te helpen met de uitvoering van je collectieve wijkprojecten, met misschien wel financiële steun tot 15.000 euro.

 

 

                         Belangrijke datums van de projectoproep van 2018

27 juni en 17 september: infosessies over de modaliteiten van de projectoproep van 2018
21 oktober: uiterste datum voor de indiening van de intentienota
25 november: uiterste datum voor de indiening van het kandidatuurdossier
6 december: de jury selecteert de projecten

Projectoproep Vooruit met de Wijk from Bruxelles Env. - Leefmilieu Brus on Vimeo.

Vooruit met de wijk : wablieft ?

In 2016 heeft Brussel Leefmilieu zijn burgerprojectoproepen samengebracht via de overkoepelende oproep "Vooruit met de wijk". Elk jaar wordt burgercollectieven gevraagd om een duurzaam project voor te stellen dat ze binnen hun wijk wensen te ontwikkelen.

Dit project moet in de eerste plaats participatief zijn. Het richt zich tot de wijkbewoners en is opgebouwd rond hun ideeën, hulpmiddelen, motivaties en vaardigheden. De projectdragers moeten zich volledig openstellen naar de wijk en zoveel mogelijk mensen rond het project scharen. Het is immers de bedoeling om de wijk nieuw leven in te blazen en de levenskwaliteit in de wijk te verbeteren door de bewoners warm te maken voor milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Het project kan dan ook verschillende thema's beslaan, zoals:

 • Bieden van meer Good Food, seizoensgebonden, lokale en evenwichtige voeding via projecten rond culinaire workshops (bewaring van voedingsmiddelen, koken met restjes, ...), het aanleggen van collectieve moestuinen of het bouwen van kippenhokken… altijd met een open blik op de wijk ;
 • Zorgen voor meer natuur binnen de wijk, via het ontwikkelen van projecten rond vergroening van gevels, door het uitbouwen van gemeenschappelijke ruimten om biodiversiteit te verhogen ;
 • Uitwerken van buurtcompostering om gebruik van organisch afval te bevorderen ;
 • Een 'zero waste' project met DIY-workshops, een systeem voor het uitwisselen van gereedschap of een plaats voor de occasionele verhuur van gebruiksvoorwerpen ;
 • Of de realisatie van een reeks projecten met verschillende thema's op schaal van de hele wijk met de 'Participatieve Duurzame Wijken', in het geval van grotere en vaak duurdere projecten.

Inspiratie nodig? kijk maar eens naar de projecten die na vorige oproepen werden gesteund:

Ontdek Vooruit met de Wijk projecten bij u in de buurt !

Wie kan aan deze projectoproep deelnemen?

De projectoproep is gericht op groepen van burgers, buren, kennissen, vrienden, dezelfde straat of wijk die gezamenlijk een project willen opzetten. De projectoproep is eveneens gericht op feitelijke verenigingen alsook op bepaalde soorten vzw's (vrijwilligers-vzw's, bestaande uit de burgers van het betrokken project).

De enige voorwaarden? Een 'stuurgroep' van minstens 5 personen vormen dat het project gedurende zijn hele ontwikkeling zal dragen, en een participatieve werking verzekeren.

Raadpleeg de volledige modaliteiten voor meer informatie over de ontvankelijkheidscriteria van de projecten.

Welke steun wordt geboden door Leefmilieu Brussel?

Wordt uw project geselecteerd, dan komt het in aanmerking voor verschillende soorten steun: 

 • Begeleiding door professionals, om te zorgen voor technische uitwerking van het project en methodologische aspecten ervan en ook voor opzetten van groepsbeheer.
 • Financiële steun tot € 15.000 voor de participatieve duurzame wijken en tot € 3000 voor de andere projecten.
 • Opleidingen, te kiezen uit een gezamenlijk thematisch programma.
 • Netwerkvorming: bezoeken ter plaatse, gesprekken met projectbeheerders…
 • Methodologische tools en technische fiches, online beschikbaar.

Overtuigd? Laat je inspireren ... en vlieg erin!

Neem deel aan een van onze informatieavonden om je project te bespreken en de doelstellingen ervan uit te breiden:

 • 27 juni: Locatie: Elzenhof, 12 Kroonlaan – 1050 Elsene - Uur: 16.00 tot 18.00 uur.
 • 17 september:  Locatie verandering: BEL - Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86c 1000 Brussel - Uur: 18.00 tot 20.30 uur.

Download de presentatie van de infosessie (.pdf)

Gratis toegang - registratie gewenst via citizensprojects@leefmilieu.brussels

Om je complete kandidatuurdossier op tijd in te dienen:

 • Vul tegen ten laatste 21 oktober een intentienota in met een beknopte omschrijving van je project.
 • Op basis van die omschrijving zal een begeleider contact met je opnemen om je te helpen je project nauwkeurig te omschrijven en de nodige documenten te verzamelen om het dossier samen te stellen.
 • Wacht niet tot het laatste moment! Hoe eerder u die aanvraag doet, hoe efficiënter we u kunnen begeleiden voor het opstellen van uw project. Aangezien de begeleidingscapaciteit beperkt is, kunnen wij het beheer niet garanderen van dossiers die op het laatste moment worden ingediend.
 • Dien het volledige dossier dat uw begeleider u zal overhandigen in vóór 25 november om middernacht, om uw project in aanmerking te laten komen voor de finale selectie op 6 december.
 • Als u niet tijdig uw intentienota hebt kunnen indienen, kunt u ons uw volledige dossier sturen door het formulier en de bijlage voor het budget vóór 25 november om middernacht in te vullen op citizensprojects@leefmilieu.brussels
Datum van de update: 29/10/2018
Contact: 

Neem voor meer informatie over de projectoproep contact op met onze HelpDesk: