U bent hier

De actoren van de transitie

Leefmilieu Brussel werkt regelmatig rond duurzame voeding met heel wat actoren op het terrein.
Sommige van die spelers richten zich op de ‘consumenten’ en organiseren acties die erop gericht zijn het eetgedrag van de Brusselaars te veranderen en bieden consumptiealternatieven aan om te helpen overstappen naar een duurzamer voedingssysteem.
Andere spelers richten zich op ‘milieuopvoeding’. Dat is het geval voor heel wat verenigingen, kinderboerderijen, …
Ten slotte richten meer en meer actoren zich op de ‘professionals’, met name binnen het kader van de regionale steun aan de toepassing van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu.

Rabad is een netwerk van 42 organisaties (landbouwers, distributeurs, restaurateurs en ngo’s) die werken rond duurzame voeding. Het doel van Rabad is de samenwerking tussen de leden vergroten door kennis en informatie uit te wisselen en gezamenlijke projecten op te zetten.

Le Début des Haricots sensibiliseert de Brusselaars voor de grote maatschappelijke uitdagingen rond de thema’s van voeding en leefmilieu. Hun huidige projecten organiseren zich rond 3 actieassen:

  • as 1: milieuopvoeding, een kritische blik ontwikkelen op de uitdagingen inzake duurzame voeding;
  • as 2: projecten rond burgerlijke mobilisatie, de burgers helpen en begeleiden bij het implementeren van alternatieven in de stad;
  • as 3: projecten rond sociale en solidaire economie, tuiniers opleiden en begeleiden.

Nature et progrès werkt aan de promotie van de biologische land- en tuinbouw, de bescherming van de wilde en gecultiveerde biodiversiteit, de ontwikkeling van de ecologische biobouw en hernieuwbare energie, de promotie van het landelijke en alternatieve toerisme.

Rencontre des continents is een vereniging voor milieuopvoeding, voor burgerschap en voor de noord-zuidrelaties. De vereniging heeft een dubbel werkprocedé:

  • De sensibilisering en de opleiding van het grote publiek voor de maatschappelijke en socio-economische uitdagingen van onze huidige maatschappelijke modellen.
  • De promotie van een verantwoordelijk en solidair burgerschap dat streeft naar een engagement in een milieuvriendelijker en menselijker maatschappelijk project.

Voeding is een van hun belangrijkste werkthema’s.

Terre-en-vue verenigt burgers, organisaties en openbare actoren die de toegang tot de aarde in België willen vergemakkelijken. Drie organismes ondersteunen hun activiteiten: een vereniging zonder winstoogmerk, een vennootschap met sociaal oogmerk en een stichting (in oprichting).

De vzw Reseau des Gasap groepeert alle Brusselse SAGAL’s (Solidaire Aankoopgroep van Agro-ecologische Landbouw). Een SAGAL is een groep burgers die zich rechtstreeks bij een lokale landbouwproducent aansluiten om op lange termijn en in korte keten regelmatig kwaliteitsproducten van het seizoen bij hem in te kopen. Het gaat om groenten maar ook fruit, kaas, enz. Het netwerk verzamelt en verbindt de Brusselse SAGAL’s alsook de partnerproducenten van de SAGAL’s.

Les jardins de Pomone streven ernaar bij te dragen tot het behoud van de biodiversiteit, een essentiële maatschappelijke uitdaging. Les Jardins de Pomone verzorgen culturele evenementen rond ‘vergeten groenten’. Ze organiseren heel wat animaties rond het thema van duurzame voeding, vergeten groenten, eetbare kruiden en bloemen. Ze spelen met tuinieren en gastronomie, en nemen daarbij de tijd om te genieten.

Slow Food: de Slow Food-beweging brengt producenten, voedselverwerkers, distributeurs en restaurateurs samen die vechten voor de bescherming van de traditionele voedingsberoepen, voor de kwaliteit van de beroepen en voor eerlijke productie- en distributieprocedés. Ze staan garant voor duurzame gastronomie in Brussel.

Het Groen en Blauw huis in Neerpede is een ontdekkingscentrum voor iedereen en in het bijzonder voor jongeren en gezinnen uit erg verstedelijkte buurten. De belangrijkste thema’s die het Groen en Blauw huis behandelt, zijn duurzame voeding en biodiversiteit.

EVA zet zich actief in voor de promotie van plantaardige voeding en de beperking van vleesconsumptie in een context van duurzame voeding, het leefmilieu, gezondheid, dierenwelzijn en de noord-zuidrelaties. Met haar ‘Donderdag veggiedag’ campagne sensibiliseert de vzw EVA al heel wat jaren het grote publiek, de horecaprofessionals, de keukens en de scholen voor gezonde vegetarische voeding.

Brussel Economie en Werkgelegenheid (het gewestelijke Ministerie van economie) omvat een landbouwcel die de wetgeving opstelt omtrent veeteelt, landbewerking, bosbeheer en slachthuizen. De cel past ook de reglementen toe inzake bioproducten, beschermde oorsprongsbenaming en de distributie van melk, fruit en groenten in de scholen. Deze materie belangt zowel de consumenten als de producenten aan. Deze cel heeft het Europese programma Fruit en groenten op school opgestart. Het gaat om een initiatief van de Europese Unie dat mee wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft de dubbele doelstelling om leerlingen van bij het begin van hun schoolloopbaan voedingsopvoeding te geven en hen te informeren over productieprocedés alsook over de consumptie van kwaliteitsproducten. De cel is in Brussel verantwoordelijk voor de opvolging van het Europese programma "Melk op school", gelanceerd in 1977 en voor 100% gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, dat streeft naar het promoten van melk en melkproducten bij de leerlingen van de schoolinstellingen.

BECI: om ondernemingen in de voedingssector te begeleiden in hun overstap naar een duurzaam economisch model, heeft BECI een netwerk Duurzame Voeding opgericht.

De federatie van Brusselse voedingsondernemingen (FEVIA) heeft van duurzame ontwikkeling een werkthema gemaakt, en wil zo de impact van de sector op het leefmilieu verminderen en de competitiviteit van haar leden bij deze transitie garanderen.

CoCooking (CREDAL) is een ondersteunende vereniging voor ondernemers in de voedingssector. Ze bieden de mogelijkheid aan om gebruik te maken van een gedeelde keuken. Tijdens bepaalde uren kunnen de leden de kwalitatieve kookinfrastructuur gebruiken. CoCooking biedt ook een opleiding en volledige begeleiding aan die de ondernemingen tools aanreiken om te slagen in hun opzet: individuele en collectieve opleiding, initiatie in duurzame voeding, coaching door een restauratieprofessional, coaching door professionals in bedrijfsopstart en -beheer om een businessmodel op te stellen, financieringsmogelijkheden, enz.

Groupe One werkt aan de uitwerking van een economie die in dienst staat van de mens en die de natuur respecteert. De vereniging is actief in de sector van de duurzame voeding via twee activiteiten: de begeleiding van startende ondernemers die willen werken in de sector van de duurzame voeding en het stimuleren van het duurzame voedingsnetwerk (stedelijke en randstedelijke voedingsproductie alsook distributie en verkoop van producten uit de duurzame landbouw), door strategisch waakzaam te blijven en experts in te schakelen.
Innoviris biedt financiële steun aan ondernemingen. De organisatie heeft de projectoproep ‘Co-create’ in het leven geroepen om duurzame voedingssystemen in het Brussels Gewest te promoten.

FEBRAP is de organisatie die de Brusselse beschutte werkplaatsen vertegenwoordigt. Verschillende van deze ondernemingen, zoals Ferme Nos Pilifs en Travail & Vie werken rond duurzame voeding.

Biowallonie is een omkaderende cel van de biosector.

Datum van de update: 28/09/2020