U bent hier

Projectoproep voor gezonde en lokale voeding in Anderlecht

Met de terugkeer van de lente lanceert BoerenBruxselPaysans een projectoproep voor burgers en professionelen die de dynamiek van dit omvangrijke project zouden willen integreren om een project van duurzame-voedingsproductie te ontwikkelen.

BoerenBruxselPaysans is een project, dat gefinancierd wordt door het EFRO, en dat de toegang van Brusselaars tot kwaliteitsvolle voeding via korte ketens wil bevorderen, ze wil sensibiliseren voor alle aspecten van duurzame voeding en ze wil laten deelnemen aan de lokale voedingsdynamiek. De doelstelling is een proefproject te creëren waarbij de volledige duurzame-voedingsketen betrokken is, van de productie tot de consumptie. Dit proefproject vindt plaats op de grens van het randstedelijke grondgebied, in Anderlecht (Neerpede en Vogelzang).

In het kader van de Good Food-strategie heeft Leefmilieu Brussel een reeks van initiatieven genomen die erop gericht zijn voeding in het middelpunt van de stedelijke dynamiek te plaatsen door alle aspecten ervan (milieu-, sociale en economische aspecten) aan te kaarten. Om deze doelstellingen te bereiken wil LB de bestaande en toekomstige initiatieven op het terrein aanmoedigen en verenigen. Dit zal o.a. gebeuren via het onthaal van projecten op de terreinen die door Leefmilieu Brussel worden beheerd. In het kader van deze projectoproep stelt Leefmilieu Brussel de terbeschikkingstelling van een terrein (1 ha) voor dat gesitueerd is in de buurt van de vijver van Pede. Het terrein zal worden aangelegd en gedeeltelijk uitgerust  om de activiteiten te vergemakkelijken. Bovendien zal BoerenBruxselPaysans een integratie van het geselecteerde project in een veelbelovend en dynamisch project aanbieden door contacten tot stand te brengen met een netwerk van actoren die actief zijn in de landbouw- en de duurzame-voedingssector.

De projecten krijgen veel manoeuvreerruimte. Het kan gaan om groente-, fruit- of kruidenteelt, eventueel gekoppeld aan de kweek van kleine dieren met inachtneming van het leefmilieu.

Indien u een burger bent die zijn kennis wil ontwikkelen en een collectieve dynamiek wil integreren of een professioneel op zoek naar een terrein om zijn project te ontwikkelen in een innoverend kader of een vereniging die een duurzaam landbouwproject ondersteunt en dit wil versterken...

Dan nodigen wij u uit met ons over uw project te praten door ons dit formulier te bezorgen dat u kan downloaden hieronder.

Datum van de update: 28/09/2020