U bent hier

Boerenbruxselpaysans

Dit proefproject voor randstedelijke landbouw heeft als ambitie de transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar duurzame voedingssystemen in gang te zetten. Gesitueerd in het hart van het grootste Brusselse landbouwgebied, in Neerpede en in de Vogelzangvallei (Anderlecht), zal het kunnen profiteren van de toegang tot gemeentelijke en gewestelijke eigendommen: een voorbeeldmodel van samenwerking en reproduceerbare innovatie, want de openbare besturen zijn belangrijke grondbezitters op het gewestelijk grondgebied.   

Doelstellignen 

 • Brussel voorzien van milieuvriendelijke landbouwproducten via korte ketens en met de participatie van de bewoners.
 • Een stapsgewijze transitie naar ecologische landbouwmodellen op kleine oppervlakken verzekeren voor teelten die door de lokale bevolking worden geconsumeerd.
 • Een randstedelijk landbouwecologisch proefproject ontwikkelen dat het landschap respecteert en een link tussen Brussel en zijn platteland vormen.
 • De innovatie inzake duurzame landbouw en andere gelijkaardige projecten stimuleren.

Concrete acties

 • Infrastructuur (gebouwen, terreinen) die ter beschikking wordt gesteld van kandidaat-boeren en -koks : ze zullen hun activiteiten economisch en ecologisch kunnen testen in levensechte en veilige exploitatieomstandigheden. 
 • Gespecialiseerde begeleiding voor de lokale landbouwers die reeds aan het werk zijn om hen te helpen over te schakelen op duurzame landbouw. 
 • Methodologische, technische, organisatorische begeleiding, opleidingen, enz.
 • Ontwikkeling van korte ketens voor verwerking en verkoop.
 • De Brusselse bevolking aansporen de productielocaties te bezoeken en met hun actoren te interageren. 

Partners en financiering

 • Een partnerschap tussen 6 actoren : de vzw's Le Début des Haricots, Terre-en-vue, Groen en Blauw Huis, Crédal, de gemeente Anderlecht en Leefmilieu Brussel.
 • Een project gecoördineerd door Leefmilieu Brussel.
 • Gefinancierd door de EFRO-fondsen, een budget van bijna 6 miljoen euro voor een programma dat gestart is eind 2015 en dat zal lopen tot 2020, zelfs 2023 voor bepaalde investeringen. 
 • Onderzoeksacties en universitaire studies om het project te versterken en de expansie en reproduceerbaarheid ervan te garanderen. 
Datum van de update: 28/09/2020