U bent hier

Verslagen seminarie : STRATEGIE GOOD FOOD Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » - 3 februari 2016 (professionnels)

De Brusselse regering keurde onlangs de Good Food-strategie goed. Het doel ? De overgang naar een duurzamer voedingsysteem. Kom kennismaken met deze strategie.

Het Brusselse voedingssysteem staat immers voor tal van uitdagingen op het vlak van leefmilieu, economie en sociale cohesie. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Good Food-strategie uitgewerkt voor een transitie naar een duurzaam voedingssysteem !

Het gaat om een actieprogramma rond 7 krachtlijnen waarbij alle actoren uit het Brusselse voedingssysteem en alle schakels uit de keten betrokken zijn. De strategie wordt gedragen door de hele regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is uitgestippeld voor een periode van 5 jaar. De betrokken actoren werkten daarvoor samen een honderdtal voorschriften uit.

Maak kennis met de grote lijnen en de impact van deze strategie:

 Waarom een strategie? Door wie ? 

Voorstelling van de Good Food-strategie

Actielijn 1 : Productie

Actielijn 2 : Aanbod

Actielijn 3 : Vraag

Actielijn 4 : Good Food-Cultuur

Actielijn 5 : Verspilling

Actielijn 6 : Innoveren

Actielijn 7 : Governance

Datum van de update: 28/09/2020