U bent hier

Good Food: een gewestelijke strategie voor een volledig voedingssysteem (professionnels)

Het Gewest wil tegen 2035 30% van zijn noden aan fruit en groenten lenigen via stedelijke en randstedelijke productie, een duurzaam en voor iedereen toegankelijk aanbod ontwikkelen, burgers begeleiden om de milieu-impact van hun voeding te verminderen en voedselverspilling met 30% verminderen in alle etappes van de Brusselse voedingsketen. Om die ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken, is het Gewest van plan projectbeheerders voor duurzame, innoverende en performante initiatieven te ondersteunen, op te leiden en te begeleiden.

Hier vindt u alvast enkele instrumenten en projecten die professionals kunnen helpen om een stap verder te gaan:

Het RABAD

U werkt in de voedingssector en bent betrokken bij een Good Food-initiatief? Weet dan dat u niet alleen bent! Voeg u bij het Netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding, het Rabad. Het verenigt ondernemingen en organisaties die actief zijn rond duurzame voeding in al haar aspecten: biologische landbouw, korte ketens, artisanale producten, vegetarisme, eerlijke handel, voedselverspilling, gezonde voeding, enz.

Het netwerk, dat in 2007 werd opgericht, groepeert ondertussen een vijftigtal producenten, verwerkers, distributeurs, restaurateurs, verenigingen, adviesbureaus, enz.

Het netwerk heeft als doel zijn leden te helpen om hun kennis te delen, samenwerkingsverbanden te stimuleren en het opzetten van collectieve projecten te ondersteunen.

Om de draagwijdte van de expertise en de activiteiten van zijn leden te vergroten, heeft het Rabad zich sinds 2016 ook als doel gesteld contactactoren (overheidsdiensten, scholen, verenigingen, enz.) op te leiden en uit te rusten zodat ze zelf projecten rond duurzame voeding naar hun respectievelijke doelgroepen toe kunnen opzetten.

Het Rabad organiseert geregeld activiteiten om zijn leden samen te brengen en de contactactoren op te leiden.

Meer info? www.rabad.be

Het loket Duurzame voeding van de UCM

U bent actief in de voedingssector en heeft specifiek advies nodig om uw gamma bioproducten uit te breiden? Om een lokale leverancier te vinden ? Neem dan contact op met het loket Duurzame voeding van de UCM.

In Brussel zijn meer dan 33.000 personen professioneel betrokken bij de voedselketen, van producenten over groothandelaars en winkeliers tot de horecasector. De zelfstandigen en bedrijfsleiders in deze sector worden met heel wat verplichtingen en dwingende omstandigheden geconfronteerd. Daarom riep de UCM een “uniek loket” voor duurzame voeding in het leven. Dat loket doet aan individuele dienstverlening en zijn experts staan ter beschikking van de professionals uit de sector.

De dienstverlening van het loket Duurzame voeding is drieledig:

  • Individuele begeleiding om u het leven te vergemakkelijken en te beantwoorden aan de eisen van het FAVV.
  • Ondersteuning om verspilling te beperken en "duurzaam" te produceren.
  • Voorzien in een netwerk om de korte ketens en lokale producten te stimuleren.
  • Interesse? Neem contact op met de UCM (Pierre-Étienne Durieux  0471 12 81 08

Ondernemerstraject voor duurzame voeding

U heeft zin om te ondernemen en de uitdaging van duurzame voeding aan te gaan?  Volg dan het ondernemerstraject voor duurzame voeding!

Een doorlopend traject of traject à la carte van 4 modules leidt u tot in het hart van de voedingssector (productie,  bewerking, distributie van voedingswaren, horeca, vorming, sensibilisering…) tot de oprichting van uw eigen onderneming.

Er bestaan verschillende modules in functie van uw noden. Deze collectieve modules van telkens 3 uur verlopen parallel met uw individuele begeleiding. Ze hebben als doel uw project rond voeding te versterken.

De collectieve modules vinden plaats in het Village Partenaire-Partnerdorp, Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel. Interesse? Inschrijven per mail of 02/537.44.44

Schenkingsbeurs

Elke dag worden in Brussel tonnen voedingswaren die nog perfect consumeerbaar zijn uit het verkoopcircuit gehaald terwijl voedselverdeelorganisaties geconfronteerd worden met een stijgende vraag van zeer hulpbehoevende mensen.

De Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke diensten heeft, in samenwerking met Komosie en Level It, een informaticatool ontwikkeld om winkeliers en actoren op gebied van voedselhulp met elkaar in contact te brengen.

Het multisectorale platform omvat drie delen:

  • Het leggen van contacten tussen schenkers die hun overschot of onverkochte waren ter beschikking stellen en voedselverdeelorganisaties die die schenkingen online kunnen reserveren.
  • Een kaart met de actoren voor voedselhulp.
  • Tools voor de organisatie van terugkerende lokale partnerschappen, bijvoorbeeld tussen een supermarkt en een sociaal restaurant.

Door deel te nemen, gaan de ondernemingen en organisaties een ethisch engagement aan en beperken ze hun milieu-impact. Ze hebben er tweemaal baat bij: ze kunnen de btw op de geschonken waren aftrekken en de kosten voor de verwerking van hun afval beperken.

Meer info: www.schenkingsbeurs.be

Datum van de update: 28/09/2020