U bent hier

Strategie Good Food "Naar een duurzamer voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert sinds een aantal jaar acties voor de overgang naar een duurzamer voedingssysteem. Terwijl deze acties eerst vooral op de vraag waren gericht, hebben ze nu een nieuwe impuls gekregen met de ontwikkeling en uitvoering van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu- as Voeding.

In 2015 werd een rechtstreekse samenwerking opgezet tussen Leefmilieu Brussel, de cel Landbouw van de GOB en een honderdtal spelers die representatief zijn voor de Brusselse en Belgische voedselwaardeketen. Het doel bestaat erin samen een sterke strategie te ontwikkelen.

Deze samenwerking heeft zich vertaald naar een gemeenschappelijk proces ter gelegenheid van:

  • de Conferentie van 31 maart 2015, "Naar een duurzamer voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", om de staat op te maken van de Brusselse situatie en een  gemeenschappelijke visie op het Brusselse voedingssysteem voor 2035 te ontwikkelen;
  • de identificatie van acties (wegnemen van remmende elementen, prioriteiten, …) via 5 participatieve workshops;
  • plus een groot aantal ontmoetingen met belangrijke spelers om de relevantie en de operationalisering van bepaalde maatregelen te bevestigen of ontkrachten.

Zo is de Good Food-strategie "Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" ontstaan, dat wordt gedragen door Leefmilieu Brussel en de Landbouwcel van de GOB. Dit omvat een hele reeks maatregelen, van de boer tot het bord, met duidelijke doelstellingen die tegen 2020 of 2035 behaald dienen te worden.

Deze strategie werd goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 18 december 2015.

In Brussel wordt het jaar 2016 gewijd aan ‘Good Food’ om de Brusselaars bewust te maken en hen uit te nodigen om aan deze collectieve inspanning bij te dragen. Zo kunnen wij onze gezondheid beschermen en erover waken dat we samen een kwalitatief leefmilieu opbouwen en tergelijkertijd met plezier nieuwe lokale Brusselse smaken ontdekken. Smakelijk eten!  

Datum van de update: 28/09/2020