U bent hier

Projectoproep - Toegankelijkheid van duurzame voeding

De toegang voor iedereen tot kwaliteitsvolle, lokaal geproduceerde en financieel betaalbare voeding bevorderen, is een van de uitdagingen van de Brusselse gewestelijke Good Food-strategie. Door deze nieuwe projectoproep ‘Toegankelijkheid van duurzame voeding’ te lanceren, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest projecten van verenigingen ondersteunen die de obstakels voor de toegang tot kwaliteitsvolle voeding willen opheffen. De obstakels voor de toegang kunnen van verschillende aard zijn: financieel en materieel, geografisch, cultureel en symbolisch en verschillen in functie van het publiek.  

Deze projectoproep zoekt projecten die toelaten de belemmeringen voor de consumptie van duurzame voeding/Good Food op te heffen door een specifieke benadering van de doelgroepen.   

Neem deel aan de Good Food-projectoproep indien u in de verenigingssector werkt, u acties en activiteiten ontplooit in het Brussels Gewest, een project wilt ontwikkelen dat betrekking heeft op de toegankelijkheid van Good Food en nood heeft aan financiële steun voor de uitvoering ervan. 

Alle voorwaarden van de projectoproep staan in het presentatiedocument. Bezorg ons uw kandidaatsdossier tegen uiterlijk 17 augustus om 12u. 

De oproep in een notendop

  • Tot wie richt de projectroep zich? De projectoproep is gericht aan alle verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Objectief : Deze projectoproep heeft tot doel projecten te ondersteunen die de toegang tot duurzame voeding kunnen verbeteren door de obstakels voor de consumptie van duurzame voeding/Good Food op te heffen. De projecten moeten beantwoorden aan de doelstellingen en principes van de Good Food-strategie
  • Wat? De geselecteerde projecten kunnen rekenen op een financiële ondersteuning van 15.000€ tot 75.000€. De projecten mogen max. twee jaar duren na de inwerkingtreding van de subsidie.
  • Hoe? Gelieve uw kandidatuur in te dienen aan de hand van het onderstaande formulier. Het kandidaatsdossier moet tegen uiterlijk 17 augustus om 12u, via e-mail worden verstuurd naar info-goodfood@leefmilieu.brussels
  • Vragen? Een online informatiesessie was georganiseerd op 20 mei 2021 2019 om 11u. Inscriptions : info-goodfood@leefmilieu.brussels (zie presentatie van de informatiesessie (.pdf))
Datum van de update: 09/06/2021

Contact: 

info-goodfood@leefmilieu.brussels
Leefmilieu Brussel
Departement Duurzame consumptie en Eco-gedrag
Dienst Duurzame voeding