U bent hier

Good Food Projectoproep 2018 voor de uitvoering van projecten in de strijd tegen voedselverspilling

Je werkt in de verenigingssector (vzw, ivzw, stichting van openbaar nut,...) of leidt een economisch project met sociaal oogmerk in Brussel?  Je zou een project tegen voedselverspilling willen lanceren?  

In het kader van de Good Food-strategie en op initiatief van de minister van Leefmilieu Céline Fremault lanceert Leefmilieu Brussel een projectoproep om initiatieven op het gebied van duurzame voeding en in het bijzonder de strijd tegen voedselverspilling te ondersteunen. Het thema van deze specifieke projectoproep werd gekozen in de context van het jaarthema “zero afval”.

Context

Aangezien de productie van een ton voedingsmiddelen bijna 4 ton CO2 genereert, gaat men ervan uit dat wereldwijd een derde van de geproduceerde voedingsmiddelen worden verspild.  Dit betekent dat elk jaar 15 kg voedsel per persoon wordt verspild in Brussel.  Er ontstaan oplossingen voor dit groot ethisch, economisch en milieuprobleem. 

In overeenstemming met de engagementen van de Europese Unie heeft het Brussels Gewest zich de doelstelling opgelegd om 30% minder  voedselverspilling te hebben tegen 2020 en dit via de Good Food-strategie die in 2016 werd gelanceerd. 

In elke sector worden innovatieve en aangepaste oplossingen ontwikkeld: landbouwers bevorderen (opnieuw)  gleaning op hun gronden (het verzamelen van agrarische producten die na de oogst overblijven op het land en die anders verloren zou gaan), onverkochte producten worden aan de voedselhulp geschonken, verenigingen organiseren sensibiliseringsworkshops voor hun publiek, collectieve voorzieningen passen de porties aan op vraag van de klant, openbare koelkasten zien het daglicht,...

Doelstelling

Het doel van deze nieuwe projectoproep is het ondersteunen van initiatieven die strijden tegen voedselverspilling. 

Drie actiegebieden zijn prioritair (maar niet exhaustief):

  • Projecten die concrete gedragswijzigingen van gezinnen, kinderen/jongeren mogelijk maken.
  • Antiverspillingsacties aan de bron voor de handelszaken, supermarkten, restaurants en ziekenhuizen.
  • Vermindering van de voedselverliezen/onverkocht voedsel/voedseloverschotten.

Je vindt de volledige beschrijving van de projectoproep en de voorwaarden die moeten worden vervuld in het onderstaande document “De modaliteiten van de projectoproep”. 

Wie is hierbij betrokken?

De projectoproep is gericht aan alle verenigingen die minstens een jaar actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vzw, ivzw, feitelijke vereniging, stichting van openbaar nut) en Brusselse economische actoren die projecten met een sociaal oogmerk beheren (bv. een coöperatieve) en die een project i.v.m. de strijd tegen voedselverspilling willen leiden. 

Wat?

Met deze projectoproep wil Leefmilieu Brussel een brede waaier van projecten ondersteunen: zowel kleine projecten (vanaf 2.000 euro) als grootschalige projecten met een maximum van 30.000 euro. 

Hoe?

Gelieve je kandidatuur in te dienen aan de hand van het onderstaande formulier.

Het kandidaatsdossier moet vóór 23 maart 2018 om middernacht worden verstuurd naar info-goodfood@leefmilieu.brussels

Er zal een informatiesessie worden georganiseerd op  1 februari 2018  om 16u in het BEL van Thurn & Taxis (Havenlaan 86c/3002, 1000 Brussel).

Inschrijvingen: info-goodfood@leefmilieu.brussels  

Datum van de update: 28/09/2020

Contact: 

info-goodfood@leefmilieu.brussels

Leefmilieu Brussel

Departement Duurzame consumptie en ecogedrag

Dienst Duurzame voeding