U bent hier

Acties van het Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een programma opgestart om over te schakelen op een duurzaam voedingssysteem. Deze overschakeling situeert zich op verschillende niveaus, zowel bij de burgers als bij de economische, private en openbare actoren en verenigingen.

Het is in dit kader dat het Gewest een aantal maatregelen heeft getroffen, zoals onder meer de uitbouw van een Alliantie Werkgelegenheid - Leefmilieu rond duurzame voeding, de opstelling van een gedetailleerd actieplan en de begeleiding van burgerinitiatieven, scholen of kantines, ... 

Datum van de update: 28/09/2020