U bent hier

Voor ondernemingen en organisaties (professionnels)

Bij pollutiepieken moet iedereen zijn steentje bijdragen 

... en in het bijzonder de bedrijven, de besturen en de andere organisaties.

Alle ondernemingen die onder de gewestelijke verplichting van de bedrijfsvervoerplannen vallen ; dwz alle ondernemingen die meer dan 100 werknemers op een Brusselse site tewerkstellen, moeten een actieplan, in geval van een vervuilingspiek, opstellen. Dit plan moet in maatregelen voorzien die de verplaatsingen van de werknemers kunnen beperken en/of vermijden, voor zowel het woon-werkverkeer als voor professionele verplaatsingen.

Hiermee gepaard gaande, moet ook een communicatieplan opgesteld worden. Dit plan moet, voor het aantreden van de winter, alle werknemers informeren over alle maatregelen die zullen genomen worden tijdens een pollutiepiek. Wanneer een piek wordt aangekondigd dient u ook de werknemers aan de maatregelen te doen herinneren. 

Uiteraard worden de ondernemingen en organisaties die niet verplicht zijn om een bedrijfsvervoersplan op te stellen ook aangemoedigd om zich voor te bereiden op verontreinigingspieken door de verplaatsingen die verband houden met hun activiteiten te beperken (woon-werkverkeer van werknemers, dienstverplaatsingen, leveringen, enz.).

De uitstoot van verontreinigende stoffen kan worden beperkt als de ondernemingen of organisaties zich inzetten en vooraf bepalen hoe ze bij een piek zullen reageren.

Om u te helpen bij het opstellen van een actieplan, kunt u zich baseren op de informatie die beschikbaar is voor de ondernemingen die verplicht zijn een bedrijfsvervoersplan op te stellen. U vindt er ook modelteksten en logo's die u kunt downloaden om u te helpen bij uw communicatie.

Download de Brussels Air applicatie die u zal informeren over de pollutiepiek alarmfasen.

Goed om te weten

In geval van drempel 2, oftewel het verbod om te rijden, kunnen bepaalde voertuigen een afwijking ontvangen. U vindt alle informatie over deze maatregel en de afwijkingen op de website van Luchtkwaliteit.

Datum van de update: 21/12/2020