U bent hier

Schoolvervoerplannen

De scholen (kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen van alle onderwijsnetten) die zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden, moeten om de 3 jaar een prediagnose schoolmobiliteit opstellen en naar Brussel Mobiliteit opsturen. Deze verplichting heeft een dubbel doel :

  • het Gewest de nodige informatie bezorgen om de schoolmobiliteit beter te begrijpen en er meer rekening mee te houden in zijn beleid ;
  • de scholen sensibiliseren voor de gedeelde verantwoordelijkheid m.b.t. de mobiliteit in het Gewest en hen aanmoedigen om tot actie over te gaan.

De eerstvolgende update van de prediagnose is gepland voor 31 januari 2021.

Opgelet, indien uw school meer dan 100 werknemers op eenzelfde site tewerkstelt, moet u eveneens om de 3 jaar ook een bedrijfsvervoerplan (BVP) voor deze site opstellen. In dit kader moet u verplichte mobiliteitsmaatregelen voor uw personeel opstellen om hen aan te moedigen alternatieve transportmiddelen i.p.v. de auto te gebruiken.

Om de administratieve last voor de scholen die hieraan onderworpen zijn te verminderen, werd er een gemeenschappelijk formulier voor deze twee verplichtingen (prediagnose en BVP) ontwikkeld. De volgende update van de prediagnose schoolmobiliteit in combinatie met het het bedrijfsvervoerplan is gepland voor 31 januari 2021.

Bovendien biedt dit gemeenschappelijke formulier (prediagnose en BVP) ook de mogelijkheid om het formulier van de federale diagnostiek woon-werkverkeer voor deze sites vooraf in te vullen. Indien u meer dan 100 werknemers telt, moet u immers de mobiliteitsgegevens van uw personeel ook aan de FOD Mobiliteit en Vervoer doorgeven. Indien u uw toestemming geeft, sturen wij uw gegevens rechtstreeks door. U kan ze nadien raadplegen en aanpassen via de federale portaalsite. Zo zal u enkel nog de referenties van het advies van de ondernemingsraad (niet verplicht is voor de gewestelijke prediagnose- en BVP-verplichtingen) moeten toevoegen en deze uiterlijk.

U kan ook deelnemen aan het initiatief van de schoolvervoerplannen, dat bedoeld is een duurzaam beheer van de mobiliteit voor uw leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten verzekeren.

Indien u reeds aan dit initiatief deelneemt, bent u vrijgesteld van de prediagnoseverplichting. U blijft evenwel onderworpen aan het verplichte bedrijfsvervoerplan dat om de 3 jaar moet worden bijgewerkt.

Voor alle informatie over de prediagnoseverplichting voor scholen en de actie rond schoolvervoerplannen kunt u terecht bij Brussel Mobiliteit.

 
 
Datum van de update: 28/09/2020