U bent hier

Mobility Management Training - Mobility Manager, een functie van de toekomst voor de bedrijven van morgen (professionnels)

De verplaatsingen die werknemers en bezoekers genereren is een onontkoombaar thema geworden binnen elke onderneming, zowel in de publieke als in de privé sector. Economisch concurrentie, het welzijn van uw personeel alsook het milieuaspect inherent verbonden aan milieuvervuiling en klimaatverandering verplichten bedrijven een innovatief beheer van de verplaatsingen van hun werknemers en bezoekers te ontwikkelen.

De mobiliteitsmanager biedt hulp binnen het bedrijf voor het uitwerken van een echte strategie rond mobiliteit en verzekert een goede opvolging en evaluatie ervan.

Doel van de opleiding

De opleiding “Mobility Manager” is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf. De sprekers zijn experts in het mobiliteitsbeheer en geven het woord aan belanghebbenden uit de openbare, de particuliere en de non-profit sector.

Doelpubliek

De opleiding is open voor iedereen die competenties op gebied van mobiliteit wil ontwikkelen en betrokken wil geraken bij een actieve, functie-overschrijdende rol in zijn of haar bedrijf. Hierbij wordt echter wel voorrang gegeven aan degenen die een bedrijfsvervoerplan (BVP) moeten opstellen.

Enkele voorbeelden van mogelijke profielen voor wie het interessant kan zijn om de opleiding te volgen:

 • Mobility Manager
 • Fleet Manager
 • Facility Manager
 • Corporate Social Responsability Manager (CSR)
 • HR Manager
 • Compensation & Benefits Manager
 • Preventie- en veiligheidsadviseur

Trainers en getuigenissen

De opleiding wordt gegeven door professionals op het gebied van mobiliteitsmanagement met kennis van zaken en ervaring binnen de Brusselse context.
Tijdens elke opleidingsdag komen ook getuigenissen van bedrijven, overheden en vzw's die reeds mobiliteitsacties gevoerd hebben, aan bod om de theorie op een zo concreet mogelijke manier aan te vullen en om een uitwisseling van ervaringen met de deelnemers te bevorderen.

Programma

Het programma wordt verspreid over 6 opleidingsdagen:
Dag 1: De sleutel tot een succesvol BVP
Dag 2: Projectbeheer – Voorafgaande analyse van uw mobiliteitsplan
Dag 3: De verschillende maatregelen – deel 1: de “actieve modi”, het openbaar vervoer, de New Ways of Working
Dag 4: De verschillende maatregelen – deel 2: de auto… anders
Dag 5: Communicatie en sensibilisatie – Intermodaal bezoek
Dag 6: In de praktijk: “Aan het werk!”

Praktische informatie

Uurrooster:

 • 6 opleidingsdagen verdeeld over 4 maanden, telkens op vrijdagen van 9u tot 17u
 • Franstalige opleiding 2022 : 30/09, 14/10, 18/11, 02/12, 16/12, 13/01
 • Nederlandstalige opleiding 2022:  14/10, 21/10, 18/11, 25/11, 09/12, 20/01

Plaats:

De opleidingsdagen zullen hoofdzakelijk plaatsvinden in het gebouw van Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit.

Brussel Mobiliteit:
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit
Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

Leefmilieu Brussel:
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

Prijs

 • 250 EUR voor bedrijven > 200 werknemers
 • 125 EUR voor bedrijven < 200 werknemers, openbare instellingen, gemeenten en vzw’s

Inschrijvingen

Inschrijvingen gebeuren online via volgend inschrijvingsformulier.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen. De nodige gezondheids- of veiligheidsmaatregelen worden getroffen indien de heersende omstandigheden van dat moment hierom vragen.

Informatie

Traject Mobility Management
Email :emmanuelle.brunetti@traject.be  - Tel : 02/321.12.14 - www.traject.be
Brussel Mobiliteit
Tel: 02/204.18.48 - https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl
Leefmilieu Brussel
Email: pdebvp@leefmilieu.brussels - Tel: 02/563.41.61 -  https://leefmilieu.brussels/ 

Datum van de update: 29/04/2022