U bent hier

Mobility Management Training - Mobility Manager, een functie van de toekomst voor de bedrijven van morgen (professionnels)

De verplaatsingen die werknemers en bezoekers genereren is een onontkoombaar thema geworden binnen elke onderneming, zowel in de publieke als in de privé sector. Economisch concurrentie, het welzijn van uw personeel alsook het milieuaspect inherent verbonden aan milieuvervuiling en klimaatverandering verplichten bedrijven een innovatief beheer van de verplaatsingen van hun werknemers en bezoekers te ontwikkelen.

De mobiliteitsmanager biedt hulp binnen het bedrijf voor het uitwerken van een echte strategie rond mobiliteit en verzekert een goede opvolging en evaluatie ervan.

Doel van de opleiding

De opleiding “Mobility Manager” is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf. De sprekers zijn experts in het mobiliteitsbeheer en geven het woord aan belanghebbenden uit de openbare, de particuliere en de non-profit sector.

Doelpubliek

Voor iedereen die mobiliteit hoog in het vaandel draagt. We focussen ons vooral op de verantwoordelijken voor het opstellen van een bedrijfsvervoerplan (BVP): Mobility Manager, Fleet Manager, Facility Manager, Corporate Social Responsability Manager (CSR), Human Resources Manager (HR), Compensation & Benefits Manager, Preventie- en veiligheidsadviseur.

Trainers en getuigenissen

De opleiding wordt gegeven door een team trainers van Traject, een bureau gespecialiseerd in mobiliteitsbeheer en het opstellen van bedrijfsvervoerplannen. Het bureau Espaces-Mobilités geeft advies aan de overheid, openbaar vervoermaatschappijen en bedrijven op vlak van mobiliteit en openbaar domein.
Tijdens elke opleidingsdag komen ook getuigenissen van bedrijven, die reeds mobiliteitsacties gevoerd hebben, aan bod om de theorie op een zo concreet mogelijke manier aan te vullen en om een uitwisseling van ervaringen met de deelnemers te bevorderen.

Programma

Het programma wordt verspreid over 6 opleidingsdagen:
Dag 1: De sleutel tot een succesvol BVP
Dag 2: Projectbeheer – Voorafgaande analyse van uw mobiliteitsplan
Dag 3: De verschillende maatregelen – deel 1: de “actieve modi”, het openbaar vervoer, de New Ways of Working
Dag 4: De verschillende maatregelen – deel 2: de auto… anders
Dag 5: Communicatie en sensibilisatie – Intermodaal bezoek
Dag 6: In de praktijk: “Aan het werk!”

Praktische informatie

Uurrooster:

  • 6 opleidingsdagen verdeeld over 4 maanden, telkens op vrijdagen van 9u tot 17u
  • Franstalige opleiding 2020 : 16 /10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 8/01/21 >> Inschrijvingen
  • Nederlandstalige opleiding : Data nog te bepalen   

Plaats:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel -
Brussel Mobiliteit-
Communicationcentrum Noord (CCN - boven het Noordstation)
Vooruitgangsstraat 80
1030 Brussel

Prijs

  • 250 EUR voor bedrijven > 200 werknemers
  • 125 EUR voor bedrijven < 200 werknemers, openbare instellingen, gemeenten en vzw’s

Inschrijvingen

Inschrijvingen gebeuren online via volgend inschrijvingsformulier (enkel voor de Franstalige sessie).

Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen. De nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen om deze opleiding COVID19-conform te laten verlopen.

Informatie

Traject Mobility Management
Email : sla@traject.be  - Tel : 02/321.12.14 - www.traject.be
Brussel Mobiliteit
Tel: 02/204.18.48 - https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl
Leefmilieu Brussel
Tel: 02/563.41.61 -  https://leefmilieu.brussels/ 

Datum van de update: 28/09/2020