U bent hier

28/09/2020 - Webinar : Voorstelling van de gewestelijke strategische visie voor elektrische laadpalen (professionnels)

Webinar : Voorstelling van de gewestelijke strategische visie voor elektrische laadpalen op 28/09 van 14u00 tot 16u30

De Brusselse regering gaf op 2 juli 2020 haar goedkeuring aan een gewestelijke visie voor de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen. Zoals eerder vermeld zal er een evenement plaatsvinden rond die gewestelijke strategische visie op maandag 28 september van 14u00 tot 16u30 in de vorm van een webinar.

Programma van de namiddag

 • 14u00 : Mijnheer Alain Maron, Minister van Leefmilieu, Energie en Klimaattransitie
  Het gewestelijk beleid ter vermindering van de schadelijke effecten van mobiliteit op luchtkwaliteit en klimaatverandering
 • 14u15 : MOBI (TBC)
  Elektrificatie van transport tegen 2035
 • 14u30 : Leefmilieu Brussel (Damien Sury)
  De gewestelijke strategische visie voor elektrische laadpalen
 • 15u45 : Vraag en antwoord sessie – Pauze
 • 15u15 : BePark (Julien Vandeleene)
  Presentatie van het project « Electric Avenue » dat de installatie voorziet van laadpalen buiten de openbare weg op de Louizalaan
 • 15u30 : FEBIAC (Laurent Willaert)
  Presentatie van het Low Emission Mobility Platform, een groepering van de belangrijkste professionele federaties die een rol spelen op vlak van elektrificatie van transport
 • 15u45 : Comeos (TBC) 
  Presentatie van de strategische plannen voor de installatie van laadpalen door een vertegenwoordiger van de retail sector
 • 16u00 : Vraag en antwoord sessie – Conclusie

Hoe deelnemen?  

Deelname aan de webinar is gratis, maar inschrijving is vereist. Na registratie ontvangt u enkele dagen op voorhand een link waarmee u toegang krijgt tot de webinar.

Hoe inschrijven?

Stuur een mailtje naar pdebvp@leefmilieu.brussels voor 25 september.

Wij kijken er alvast naar uit jullie digitaal te mogen verwelkomen op 28 september!

Datum van de update: 28/09/2020