U bent hier

28/09/2020 - Vorming over duurzaam vlootbeheer en de transitie naar “zero-emissie” voertuigen  (professionnels)

 Vorming over duurzaam vlootbeheer en de transitie naar “zero-emissie” voertuigen - 10u-12u30

Programma:

10u: Leefmilieu Brussel

  • Inleiding
  • Voorbeeldgedrag inzake transport: zijn we op de goede weg?
  • Projecten in de pijplijn: uitstap uit diesel en benzine/LPG, herziening Besluit Voorbeeldgedrag, visie over laadinfrastructuur

10u40: Keynote: Nicolas Paris – Electric by D'Ieteren

Hoe pak ik de transitie naar EV aan in mijn overheidsinstelling?

11u15: Pauze

11u25: Begeleiding in de transitie naar “zero-emissie” – Leefmilieu Brussel

  • Opdrachtencentrales voor voertuigen: Sibelga en Leefmilieu Brussel
  • Facilitator & Helpdesk fleet-mobility (vanaf eind 2020)
  • Demo van de tool om de budgettaire impact in te schatten van de uitstap uit diesel en benzine/LPG in uw instelling

12u10: Renaud Sarrazin – Urbike

Project CAIRGO BIKE : Vorming en begeleiding van overheden omtrent cargofietsen

12u30: Conclusie

Het demonstratie-evenement met elektrische voertuigen, de “EV Roadshow”, moeten we jammer genoeg annuleren gezien de huidige omstandigheden.

Als aanvullende informatie geven we ook mee dat we op 28 september in de namiddag (14-16u30) de gewestelijke visie voor de uitrol van laadinfrastructuur toelichten voor alle betrokken partijen en geïnteresseerden, eveneens onder de vorm van een webinar. De Minister van Leefmilieu, Klimaattransitie en Energie, Meneer Alain Maron, zal deze sessie inleiden, waarna Leefmilieu Brussel een presentatie zal geven over de strategische visie en het mechanisme om een netwerk van publieke laadpunten te installeren over het volledige Gewest. Verschillende sprekers zullen vervolgens hun ervaring toelichten omtrent laadinfrastructuur buiten de openbare weg, waarmee we deze discussie willen lanceren. Meer informatie over het programma van de namiddag zal binnenkort doorgestuurd worden.

Hoe deelnemen?  

Deelname aan beide webinars is gratis, maar inschrijving is vereist. Na registratie ontvangt u enkele dagen op voorhand een link waarmee u toegang krijgt tot de webinar.

Hoe inschrijven?

Stuur een mailtje naar pdebvp@leefmilieu.brussels met vermelding van de webinar(s) waaraan u wenst deel te nemen. Gelieve u in te schrijven voor 25 september.

Datum van de update: 28/09/2020