U bent hier

Mijn onderneming verhuist (professionnels)

U verhuist van site « A » naar site « B ». Opgelet, dit heeft een invloed op de procedure voor uw bedrijfsvervoerplan

Verhuis  Datum van de verhuis
Voor 1 juli 2021 Tussen 1 juli 2021 en 31 januari 2022 Na 31 januari 2022

Binnen het BHG

« A » in BHG

« B » in BHG

Het BVP moet ingediend worden met betrekking tot de site B (nieuwe site)  Het BVP moet ingediend worden voor site A, afhankelijk van de situatie mag het BVP ook voor de nieuwe site (B) worden opgesteld indien dit relevanter is Het BVP moet ingediend worden met betrekking tot de site A*

U verlaat het BHG

« A » in BHG

« B » buiten BHG

U moet geen BVP meer opstellen Het BVP moet ingediend worden met betrekking tot de site A 

U komt naar het BHG

« A » buiten BHG

« B » in BHG

Het BVP moet ingediend worden met betrekking tot de site B (nieuwe site) U dient een BVP in te dienen voor de volgende actualisatie - verplichting (2024) 

* U verhuist, naar het BHG, tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022Uw diagnose dient opgesteld te worden voor de site waar jullie tewerk gesteld zijn op 30 juni 2021.

Enkele maatregelen dienen al opgesteld te worden voor de nieuwe site:

  • Informeren en communiceren over uw BVP dat van toepassing zal zijn op de nieuwe site;
  • Multimodaal toegangsplan (moet beschikbaar zijn en gecommuniceerd worden aan de werknemers ten laatste 1 maand voor de verhuis)
  • Sensibiliseringsacties
  • Fietsenstalling
Datum van de update: 28/01/2022