U bent hier

Een audit aanvragen of ontvangen

Leefmilieu Brussel kan, op uw vraag of op eigen initiatief (als u dit hebt aangeduid in het formulier), een audit uitvoeren van uw BVP binnen uw bedrijf. Indien u een afwijking hebt ingediend omtrent het minimum aantal fietsenstallingen dan  zal er ook een audit uitgevoerd worden.

Welk de reden van de audit ook moge zijn, u bent verplicht deze te ontvangen en ervoor te zorgen dat op dat ogenblik alle nodige gegevens ter beschikking worden gesteld opdat de audit in optimale omstandigheden zou kunnen worden uitgevoerd. Het doel van de audit is om uw actieplan te beoordelen en na te gaan hoe het kan worden verbeterd.

Tijdens de audit zal Leefmilieu Brussel met de contactpersoon de verschillende manieren om de doelstellingen te bereiken bespreken, de site bezoeken en controleren of het BVP en de invoering van de maatregelen volledig in overeenstemming zijn met de wetgeving.

Nadien stelt Leefmilieu Brussel een auditverslag op dat u binnen de maand wordt bezorgd. In dat verslag staan aanbevelingen ter verbetering van het actieplan alsook aanvullende maatregelen die u (eventueel) moet treffen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en uw doelstellingen te halen.

Daaropvolgend moet u de aanvullende maatregelen uitvoeren volgens de afgesproken planning en binnen de afgesproken termijn de bewijzen doorsturen van hun verwezenlijking.

Datum van de update: 20/07/2021