U bent hier

De deadlines naleven: BVP-tijdschema

Te ondernemen acties

Ten laatste op :

Referentiedatum om het aantal werknemers vast te stellen en de diagnostiek op te stellen

30 juni 2021

Aanvraag afwijking (< 100 werknemers effectief op de site)

15 september 2021

Versturen van het BVP formulier

31 januari 2022

Informeren van coördinaten contactpersoon betreft mobiliteit aan de werknemers

3 maanden na versturen BVP formulier

Werknemers informeren over het BVP en de maatregelen

3 maanden na versturen BVP formulier

Organiseren van, minstens 1 keer per jaar, een sensibiliseringsactie om je vooropgestelde doelstellingen te behalen.

Vanaf  2022

Voorzien van maatregelen om op crisissituaties, die een impact hebben op de mobiliteit, te kunnen inspelen (pollutiepieken, staking,…)

31 oktober 2022

Ter beschikking stellen van een multimodaal toegangsplan voor werknemers en bezoekers

31 december 2022

Maatgregel invoeren m.b.t. de combinatie of vervanging van de bedrijfswagen

31 december 2022

Ter beschikking stellen van een voldoende grote fietsenstalling, overdekt en beveiligd

31 december 2022

 

Datum van de update: 03/08/2021