U bent hier

De diagnose van uw huidige mobiliteitssituatie opstellen

Vooraleer u maatregelen neemt om de milieu-impact van het verkeer dat uw bedrijf genereert te verminderen, is het belangrijk om uw huidige situatie in kaart te brengen. U moet daarvoor heel wat informatie verzamelen. In het BVP formulier worden de volgende zaken opgevraagd:

  • organisatie van de arbeidstijd;
  • de verplaatsingen van uw werknemers (woon-werk en professionele verplaatsingen), de bezoekers en het aantal leveringen;
  • de bereikbaarheid van uw site (inclusief de informatie betreffende parkings);
  • de maatregelen die u al hebt genomen om de mobiliteit te verbeteren.

Vervolgens maakt u op basis van deze gegevens een SWOT analyse, dat wil zeggen:

  • de sterke en de zwakke punten van uw huidige situatie identificeren, en
  • de mogelijkheden tot verbetering en hinderpalen aangeven.

Het geheel van deze informatie – de diagnose – vormt het eerste luik van het bedrijfsvervoerplan, en stelt u in staat om de doelstellingen voor de overstap van de auto naar meer duurzame vervoerswijzen op te stellen alsook de prioritaire maatregelen te identificeren.
Om de informatie van de verplaatsingen van de werknemers makkelijker te analyseren, hebben wij een tool ontwikkeld die de gegevens van de woonplaatsen en vervoermiddelen op een kaart weergeeft en een aantal statistieken opmaakt: dit is het mobiliteitsrapport een voorbeeld hiervan vindt u hier.

Waar is de informatie te vinden?

De informatie die u nodig hebt om de diagnose te stellen, is heel divers en wordt beheerd door verschillende diensten binnen uw bedrijf.

Bij de personeelsdienst vindt u uiteraard heel wat informatie over de werknemers (aantal, uurregelingen, woonplaatsen, …). U vindt er ook informatie over de vergoeding van de reiskosten en het aantal werknemers dat een dergelijke vergoeding krijgt. Bijvoorbeeld: “Het bedrijf betaalt 75 procent terug van de kosten voor een treinabonnement en 28% van het personeel maakt daar gebruik van.”

De logistieke dienst zal u meer kunnen vertellen over de verschillende vestigingen van uw bedrijf, het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen, … Het onthaal zal u informatie kunnen verschaffen  over het aantal bezoekers, en de wagenparkbeheerder over het aantal voertuigen en het gebruik ervan.

Op de webpagina’s van de vervoersmaatschappijen vindt u alle informatie over de bereikbaarheid van uw site met het openbaar vervoer. Maak van deze stap ook meteen de kans om te controleren of alle lijnen op uw bereikbaarheidsplan vermeld staan!

Echter, om de gegevens over het woon-werkverkeer (postcodes in functie van de vervoerswijze) en professionele verplaatsingen te verzamelen, kan het nodig zijn om bevraging uit te voeren van uw werknemers. In dit geval kan u onze online mobiliteitsenquête-tool gebruiken.

Datum van de update: 03/08/2021