U bent hier

Uitzonderlijke situaties die een impact hebben op de mobiliteit van werknemers

Om het hoofd te kunnen bieden aan alle soorten uitzonderlijke situaties die een impact hebben op de mobiliteit van uw werknemers moet uw onderneming een actieplan voorzien, opgesplitst in een reeks van specifieke en operationele maatregelen.

In welke gevallen kan uw bedrijf zich in een uitzonderlijke situatie bevinden? 

Het actieplan is bedoeld om te anticiperen op de moeilijkheden die kunnen ontstaan ​​door het uitbreken van uitzonderlijke situaties die de toegang tot uw bedrijf met de auto beperken of de beschikbaarheid van het openbaar vervoer verminderen.

Dit komt bijvoorbeeld voor in het geval van:

 • pollutiepieken;
 • extreme weersomstandigheden (sneeuwstormen, hevige wind);
 • staking van het openbaar vervoer
 • sluiting van een deel van de Brusselse infrastructuur ter gelegenheid van bepaalde evenementen of politieke toppen;
 • verplaatsingsbeperkingen of lockdowns omwille van een gezondheidscrisis of het risico op aanslagen;

Wat verwacht Leefmilieu Brussel van ondernemingen met een BVP?

Het doel van het actieplan is ervoor te zorgen dat u voorbereid bent om met uw werknemers te communiceren. Situaties zoals hierboven beschreven, kunnen zich meerdere keren per jaar voordoen. Door nu reeds een duidelijke en aangepaste procedure te voorzien, zal uw bedrijf in staat zijn gemakkelijk, eenvoudig en snel te communiceren wanneer dergelijke situaties zich voordoen, wat goed is voor het welzijn van uw personeel, de continuïteit van de activiteiten van uw bedrijf en de mobiliteit.

Welke procedure moet worden opgesteld in het geval van een uitzonderlijke situatie?

Om te kunnen ingrijpen bij uitzonderlijke situaties vragen we u een actieplan te omschrijven dat:

 • de communicatie voorziet in het geval van uitzonderlijke situaties om uw personeel te informeren over de genomen maatregelen, in het bijzonder een boodschap aan alle werknemers met een korte beschrijving van de situatie, een voorstelling van de meest geschikte maatregelen en een verduidelijking van bij wie ze met hun vragen terechtkunnen. Ook eventuele wijzigingen in de situatie, de toegepaste maatregelen of de voorziene termijn van de (maatregelen van de) situatie zullen het voorwerp zijn van een mededeling.
 • de persoon/personen aanwijst voor de uitvoering van het actieplan;
 • de te nemen maatregelen identificeert voor de verschillende uitzonderlijke situaties die een impact kunnen hebben op de mobiliteit van uw werknemers en dit om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, rekening houdend met de realiteit van uw bedrijf. Deze maatregelen beogen de verplaatsingen te beperken of anders te plannen en een overstap naar minder vervuilende vervoerswijzen te bevorderen.  Het gaat met name om:
  • Telewerk dat, indien mogelijk, kan worden aangepast aan alle uitzonderlijke situaties.
  • De verplaatsing van vrije dagen van werknemers die deeltijds werken, waardoor ze hun werkdagen kunnen wijzigen om zich niet te moeten verplaatsen bij uitzonderlijke situaties.
  • Het bevorderen van autodelen, fietsen of stappen op dagen dat het openbaar vervoer staakt, dagen van pollutiepieken ...
  • De overstap naar duurzamere verplaatsingswijzen zoals het openbaar vervoer (terugbetaling van de kosten van openbaar vervoer) om het gebruik van de wagen te beperken in het geval van moeilijke weersomstandigheden en pollutiepieken.
  • Andere maatregelen zoals de uitzonderlijke toestemming om in een satellietkantoor dichter bij huis te werken, de toelating om een vaste telewerkdag te verplaatsen, de toelating om last-minute een verlofdag aan te vragen, de invoering van een flexibele uurregeling ...

Wie brengt mij op de hoogte van deze uitzonderlijke situaties? 

De pers, het weerbericht ... en voor de pollutiepieken stellen we u een tool ter beschikking waarmee u een waarschuwing kunt ontvangen in het geval van een risico op een pollutiepiek in Brussel.

Alle info over het noodplan  : www.luchtkwaliteit.brussels.

Datum van de update: 03/08/2021