U bent hier

Sensibiliseren ter bevordering van de alternatieven voor de wagen

U moet minstens 1 keer per jaar een sensibiliseringsactie voor uw werknemers organiseren. Die acties zijn bedoeld om de verwezenlijking van uw modal shift-doelstellingen te bevorderen, de verplaatsingen te rationaliseren en het individuele autogebruik te verminderen. Kortom, de sensibiliseringsacties promoten de alternatieven voor de wagen.

Volstaat het om alle informatie over mobiliteit en de BVP ter beschikking te stellen van de werknemers?

Nee, over de informatie beschikken is niet voldoende: informeren is niet hetzelfde als sensibiliseren.

Zelfs indien u uw personeel al nauwkeurig en duidelijk informeert via een mobiliteitsrubriek op uw website en/of via andere aangepaste communicatiekanalen (affiches, mails ...) en deze informatie zeer regelmatig bijwerkt. U moet de werknemers ook informeren via campagnes en sensibiliseringsevenementen die erop gericht zijn hen andere vervoerswijzen te laten testen, hun verplaatsingen in vraag te stellen, alternatieven voor de auto te valoriseren, ...

Hoe sensibiliseren?

Sensibilisering heeft tot doel het mobiliteitsgedrag en de mobiliteitsgewoonten van de werknemers te veranderen en/of onder de aandacht te brengen. Hiertoe kunt u bijvoorbeeld:

  • Deelnemen aan externe evenementen en acties van Brussels Gewest: ‘Zonder auto naar het werk’ elk jaar in september tijdens de week van de vervoering, The bike Project, Bike to work, de trein proeven met NMBS, …
  • Uw eigen evenement organiseren: een ‘mobiliteitsontbijt’, een fietsopleiding, een opleiding eco-driving, het jaarlijks gratis onderhoud van de fietsen, de ontdekking van fiets- of voetgangersroutes in de wijk, …
  • Sensibiliseringscampagnes organiseren (met affiches of via intranet): getuigenissen, promotie van goede praktijken, verspreiding van praktische tips, … die verwijzen naar alle informatie over mobiliteit die reeds beschikbaar is voor uw werknemers.
  • Regelmatig informeren over evenementen die een impact hebben op de mobiliteit (werken, stakingen, vervuilingspieken, …) en meedelen hoe het bedrijf deze heeft aangepakt (mogelijkheid van telewerk, gebruik van fiets, openbaar vervoer of carpooling, aangepaste uurregeling, …).

Wie kan mij helpen?

Tal van actoren kunnen u helpen om uw sensibiliseringsacties te organiseren:

Opgelet: indien u verhuist binnen de twaalf maanden te tellen vanaf 30 juni 2021, dan wordt deze maatregel toegepast voor de nieuwe site.
Datum van de update: 03/08/2021