U bent hier

Sensibiliseren ter bevordering van de alternatieven voor de wagen

U moet minstens één maal per jaar een sensibiliseringsactie op poten zetten ter bevordering van de alternatieven van de wagen.

Hoe sensibiliseren?

  • Deelnemen aan externe evenementen en acties: ‘Zonder auto naar het werk’ elk jaar in september tijdens de week van de vervoering, Bike to work, Bike Experience, …
  • Uw eigen evenement organiseren: een ‘mobiliteitsontbijt’, een fietsopleiding, een opleiding eco-driving, het jaarlijks gratis onderhoud van de fietsen, de ontdekking van fiets- of voetgangersroutes in de wijk, …
  • Sensibiliseringscampagnes organiseren (met affiches of via intranet): getuigenissen, promotie van goede praktijken, verspreiding van praktische tips, …
  • Regelmatig informeren over bepaalde evenementen die een impact hebben op de mobiliteit (werken, stakingen, vervuilingspieken, …) en meedelen hoe het bedrijf deze heeft aangepakt (mogelijkheid van telewerk, gebruik van fiets, openbaar vervoer of carpooling, aangepaste uurregeling, …)

» Raadpleeg de infofiche “Informeren en sensibiliseren (PDF)” voor meer praktische informatie over de sensibilisatieacties

Opgelet: Indien u verhuist binnen de twaalf maanden te tellen vanaf 30 juni 2021, dan wordt deze maatregel toegepast voor de nieuwe site. 

Datum van de update: 28/09/2020