U bent hier

Informeren over uw BVP

U ben verplicht om het personeel te informeren over uw vervoerplan.

Uiterlijk drie maanden na de indiening van het BVP-formulier bij Leefmilieu Brussel dient u het vervoerplan mee te delen aan de werknemers en vakbondsafgevaardigden. U moet de werknemers ook regelmatig op de hoogte houden van de verschillende acties die gevoerd worden en van de behaalde resultaten.

Informeer hen dus ook over de resultaten die behaald werden tijdens mobiliteitsenquête alsook over de doelstellingen die men wenst te behalen tegen de volgende actualisatie. Herinner de werknemers tevens aan de verschillende bestaande en geplande maatregelen die in uw actieplan zijn opgenomen.

U moet ook elke nieuwe werknemer die u in dienst neemt informeren over uw vervoerplan.

Opgelet: Indien u verhuist binnen de twaalf maanden te tellen vanaf 30 juni 2021, dan wordt deze maatregel toegepast voor de nieuwe site. 

» Raadpleeg onze infofiche "informeren en sensibiliseren (.pdf)" voor meer informatie.

Datum van de update: 28/09/2020