U bent hier

Informeren over uw BVP

Uiterlijk drie maanden na de indiening van het BVP-formulier bij Leefmilieu Brussel dient u het vervoerplan mee te delen aan de werknemers en vakbondsafgevaardigden. U moet de werknemers ook regelmatig op de hoogte houden van de verschillende acties die gevoerd worden en van de behaalde resultaten. De nieuwe werknemers zullen bij hun indiensttreding moeten worden geïnformeerd over het BVP.

Opgelet: Indien u binnen de 12 maanden na 30 juni 2021 verhuist naar een andere site is de maatregel van toepassing op de nieuwe site.

Waarover moet ik mijn werknemers informeren?

Stel hen de diagnose en het actieplan van uw bedrijfsvervoerplan voor met minstens informatie over:

  • de verdeling van de werknemers volgens hun vervoermiddel;
  • de doelstelling van de modal shift en de rationalisering van de verplaatsingen die door uw onderneming worden beoogd;
  • de bestaande en geplande maatregelen van uw actieplan.

Is het voldoende om de federale diagnostiek van de woon-werkverplaatsingen 2021 aan de vertegenwoordigers van de werknemers voor te stellen?

Nee, want:

  • ook al is een deel van de informatie gemeenschappelijk voor beide verplichtingen, het BVP-formulier is vollediger. Het voorziet in de uitvoering van een actieplan met de uitvoering van de verplichte maatregelen;
  • het BVP moet aan de werknemers en de vakbondsafgevaardigden worden meegedeeld. Maar voor de federale verplichting legt u de enquête ter advies voor aan de vertegenwoordigers van de werknemers via de ondernemingsraad (privésector) of het overlegcomité (publieke sector) of bij gebrek hieraan de vakbondsvertegenwoordiging. Dit garandeert geen verspreiding van het BVP bij alle werknemers.

Hoe moet ik het BVP bij mijn werknemers verspreiden?

U communiceert de inhoud van uw BVP door gebruik te maken van het meest relevante en meest gebruikte informatiekanaal in uw onderneming: een maandelijks krantje, een nieuwsbrief, een website, het intranet, de uithangborden, de achterkant van de loonfiches van uw werknemers, ... U past de verspreiding aan (papier of digitaal) in functie van uw werknemers.

Veel bedrijven kiezen voor de aanmaak van een sectie ‘mobiliteit’ op hun intranet (opgelet dat u de werknemers die geen internettoegang hebben niet vergeet) met:

  • de gegevens van de mobiliteitscoördinator;
  • de informatie over het bedrijfsvervoerplan en de evolutie ervan;
  • andere praktische informatie over mobiliteit (uw terugbetalingsbeleid voor verplaatsingen met het openbaar vervoer, de procedure om fietsen/dienstvoertuigen te huren, uw multimodaal bereikbaarheidsplan,...).
Opgelet, de nieuwe werknemers zullen bij hun indiensttreding moeten worden geïnformeerd over het BVP.
Datum van de update: 03/08/2021