U bent hier

Het multimodaal toegangsplan

U moet aan de werknemers en bezoekers de mogelijkheid geven om een multimodaal toegangsplan te raadplegen. Dat is een plan dat:

  • alle manieren vermeldt waarop men uw site kan bereiken, en dit voor alle beschikbare vervoermiddelen (te voet, per fiets, trein, tram, bus, taxi, auto);
  • de beste routes voor elke vervoerswijze voorstelt en praktische mobiliteitstips geeft;
  • de autoparkings en fietsenstallingen van de site aanduidt.

U moet dit toegangsplan regelmatig bijwerken. Als uw bedrijf een website heeft, moet het plan online raadpleegbaar zijn.

Opgelet: Indien u verhuist binnen de twaalf maanden te tellen vanaf 30 juni 2021, dan wordt deze maatregel toegepast voor de nieuwe site. Het nieuwe toegangsplan voor de nieuwe site dient gecommuniceerd te worden aan de werknemers ten laatste een maand voor de verhuis. 

» Raadpleeg de infofiche Multimodaal toegangsplan (.pdf) voor praktische tips bij de opstelling ervan.

Datum van de update: 28/09/2020