U bent hier

Het multimodaal toegangsplan

 

U moet aan de werknemers en bezoekers de mogelijkheid geven om een multimodaal toegangsplan te raadplegen. Dat is een plan dat:

 • alle manieren vermeldt waarop men uw site kan bereiken, en dit voor alle beschikbare vervoermiddelen (stappen, per fiets, trein, tram, bus, auto);
 • de beste routes voor elke vervoerswijze voorstelt en praktische mobiliteitstips geeft;
 • de autoparkings en fietsenstallingen van de site aanduidt.

U moet dit toegangsplan regelmatig bijwerken. Als uw bedrijf een website heeft, moet het plan online raadpleegbaar zijn.

Opgelet: Indien u verhuist binnen de twaalf maanden te tellen vanaf 30 juni 2021 wordt deze maatregel toegepast voor de nieuwe site. Het nieuwe toegangsplan voor de nieuwe site dient gecommuniceerd te worden aan de werknemers ten laatste een maand voor de verhuis.

Wat is een goed multimodaal toegangsplan?

Dit plan bestaat gewoonlijk uit een kaart en een routebeschrijving. Vergewis u ervan dat uw multimodaal toegangsplan:

 • Volledig is en dus alle informatie bevat over de beschikbare vervoerswijzen (buslijnen, stations …) en over de ligging van de openbare of bedrijfsparkings (voor auto’s en fietsen);
 • Concreet is en dus een visuele kaart en een korte beschrijving bevat. Vermeld ook hoe lang het duurt om vanaf de belangrijkste openbaarvervoerhaltes, de fietsparking of andere bekende oriëntatiepunten naar uw onderneming te wandelen of te fietsen.
 • Leesbaar is en dus aantrekkelijk en voor iedereen begrijpelijk is.

Voor wie is een multimodaal toegangsplan bestemd?

Dit is een belangrijk hulpmiddel om uw werknemers, uw bezoekers en zelfs uw leveranciers bewust te maken van de diverse alternatieven voor de wagen en hen aan te sporen om deze vervoerswijzen te gebruiken. Voor uw leveranciers moet u het toegangsplan eventueel aanpassen door de leveringskade(s), de leveringstijden (indien nodig) en een reisweg aan te duiden die rekening houden met de breedte van de vrachtwagens en de wegen.

Wie kan mij helpen om een multimodaal toegangsplan op te stellen?

U hebt verschillende opties:

 • of u beschikt over interne resources via uw grafisch vormgever (maar opgelet, als u bestaande plattegronden gebruikt, controleer dan de gebruiksvoorwaarden want die zijn onderworpen aan auteursrechten);
 • of u gebruikt de tool ‘Google maps’: een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier om uw onderneming en de openbaarvervoerlijnen in de omgeving te lokaliseren (met aanduiding van de dienstregelingen en MIVB-lijnen). Jammer genoeg geeft deze tool de lijnen van TEC en De Lijn nog niet weer. U kunt de kaart aanvullen met de parkings voor fietsen en wagens, de Villo-stations, de GFR … Om u te helpen bij het gebruik van Google maps werd een gids opgesteld, deze vindt u HIER;
 • of u plaatst een bestelling bij een gespecialiseerd grafisch vormgever of cartograaf.

Volstaat een ‘Google Maps’-kaart?

Ja, MAAR zoals hierboven gepreciseerd werd, is het onontbeerlijk om de grafische informatie (Google maps of andere) aan te vullen met een beschrijving die de aandacht vestigt op de toegankelijkheid van de site te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en ten slotte met de auto.

De beschrijving bevat dus:

 • het adres van uw onderneming, de telefoonnummers, e-mailadressen en eventueel de openingsuren en een foto van het gebouw;
 • een beschrijving van de bereikbaarheid met alle vervoersmiddelen;
 •  de bereikbaarheid van uw onderneming voor personen met een beperkte mobiliteit - PBM (parkings, faciliteiten,…).

Afhankelijk van de gebruikte verspreidingsmethode, moet u de meest relevante informatie meegeven (minimaal op een visitekaartje, maximaal op een website).

Hoe verspreid ik mijn multimodaal toegangsplan?

Als “visitekaartje” van uw onderneming en middel om de diverse alternatieven voor de wagen te promoten, moet uw toegangsplan verspreid worden via de diverse communicatiekanalen die uw werknemers en bezoekers gebruiken, zoals:

 • de website van uw onderneming waarmee u zowel uw personeel als bezoekers kunt aanspreken. Zo kunt u ook doorverwijzen naar informatie op andere websites, bijvoorbeeld naar:
  • de dienstregelingen van het openbaar vervoer: MIVB, NMBS, DE LIJN, TEC;
  • de fietsroutes;
  • overige,…
 • de intranetsite die dezelfde voordelen biedt als de website (maar alleen gericht is op uw werknemers). Maak gebruik van dit medium om uw personeel te informeren over de specifieke maatregelen die uw onderneming neemt op het vlak van mobiliteit.
 • het toegangsplan zelf, in elektronische versie als attachment in een mail waarin medewerkers, klanten,… uitgenodigd worden voor een vergadering, colloquium, seminarie of andere.
 • de papieren brochure waarin uw bedrijf wordt voorgesteld aan uw personeel (bijvoorbeeld de welkomstbrochure voor uw nieuwe medewerkers) en aan uw bezoekers.

 

Datum van de update: 03/08/2021