U bent hier

Het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen

U bent verplicht om de werknemers aan te sporen de auto te laten staan ten voordele van het openbaar vervoer. Ten minste twee van onderstaande maatregelen moeten worden genomen:

1. Het personeel informeren over de haltes, lijnen, dienstregelingen, reiswegen en tarieven van de maatschappijen voor openbaar vervoer die de wijk bedienen waarin uw bedrijf gelegen is. Die informatie vormt een aanvulling op het multimodale toegangsplan.

2. Elk jaar sensibiliseringsacties en informatiesessies organiseren voor het personeel, om hen te informeren over de maatregelen die zijn genomen om het openbaar vervoer te promoten en om hen aan te sporen het openbaar vervoer daadwerkelijk te gebruiken.

3. De terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer verhogen tot boven het wettelijk minimum (vanaf de eerste kilometer), tot zelfs gratis abonnementen aanbieden voor de woon-werktrajecten. Dit gebeurt bij voorkeur door het afsluiten van een derde-betaler-overeenkomst met de vervoersmaatschappij. Onverminderd andere wettelijke bepalingen worden deze abonnementen aangeboden zonder beperking ten aanzien van de minimale afstand tussen woon- en werkplaats. U kunt ook vervoerbiljetten geven voor de professionele verplaatsingen van de werknemers en bezoekers.

4. Tussenkomen in de kosten voor verplaatsingen van en naar haltes van het openbaar vervoer: een fietsers-/voetgangerspremie toekennen, een deelfiets abonnement aanbieden of een pendeldienst organiseren van en naar trein-/metrostations.

5. Combineren of vervangen  van de bedrijfswagen.

  • De onderneming stelt de combinatie of de vervanging van een bedrijfswagen voor met, of door, een "mobiliteitspakket" dat minimum een fiets in een fietsdeelsysteem bevat EN               

 -      naargelang de behoefte van de werknemer een openbaarvervoerabonnement

-          of een fiets.

  • Op vraag van de werknemer biedt de onderneming, indien ze geen mobiliteitspakket toegewezen heeft, in combinatie met de bedrijfswagen het abonnement van het fietsdeelsysteem, en, in voorkomend geval, het jaarlijks openbaar vervoerabonnement.

Vanaf 2020 omvat het begrip fiets eveneens de elektrische fiets.

6. Het aanbod van het openbaar vervoer mee financieren om de bediening van uw bedrijf te verbeteren, en dit in overleg met de maatschappijen voor openbaar vervoer.

 Voor bedrijven waar minstens tien werknemers daadwerkelijk tewerkgesteld zijn op de site over een bedrijfswagen beschikken, is maatregel 5 verplicht

» Raadpleeg de infofiche Het openbaar vervoer promoten (.pdf) voor meer informatie hierover.

Datum van de update: 28/09/2020