U bent hier

Een contactpersoon aanwijzen

Het vervoerplan verplicht u een contactpersoon aan te wijzen die als tussenpersoon zal optreden tussen uw bedrijf en Leefmilieu Brussel. De gegevens van deze persoon moeten meegedeeld worden aan Leefmilieu Brussel via het BVP-formulier. Deze gegevens moeten eveneens binnen drie maanden na verzenden van het formulier doorgegeven worden aan de werknemers

Als de contactpersoon verandert, moet u de gegevens van de nieuwe contactpersoon binnen de 6 maanden doorgeven aan Leefmilieu Brussel (e-mail) en de werknemers hiervan op de hoogte brengen.

Wij raden u aan om een mobiliteitscoördinator aan te wijzen, die:

  • het vervoerplan opstelt (diagnose, analyse, doelstellingen),
  • de acties en planning coördineert,
  • de verplichte maatregelen invoert,
  • de resultaten evalueert,
  • de werknemers moet informeren en die moet communiceren met de verschillende betrokken personen.

Naar gelang de omvang van uw bedrijf en het aantal taken dat hij toevertrouwd krijgt, zal de mobiliteitscoördinator tussen 1/10de van zijn werktijd tot voltijds met die taak bezig zijn.

» Raadpleeg de infofiche Mobiliteitscoördinator (.pdf) voor meer informatie over het profiel en de taken van de mobiliteitscoördinator.

Datum van de update: 28/09/2020